Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2021

  

2021

 

2020

      

Resultaat deelnemingen na belastingen

 

7.394.117

 

-362.608

 

Vennootschappelijk resultaat na belastingen

 

21.240.989

 

-7.597.502

 

Netto resultaat na belastingen

  

28.635.106

 

-7.960.110