Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Risicobeleid

Het risicobeleid van Greenchoice is erop gericht om het risicobewustzijn bij alle medewerkers zo hoog mogelijk te krijgen. Door de pandemie en de extreme marktprijs bewegingen in 2020 was men al hoog alert. Het reageren op risico’s ging hierdoor een stuk soepeler.

Dit heeft de ruimte gegeven om aan het eind van het jaar te kijken hoe de vijf principes van het risicobeleid van Greenchoice nog beter kunnen worden gerealiseerd en hoe de Risk Governance verder kan worden aangescherpt.

Ons risicobeleid gaat uit van vijf principes:

  1. Risicomanagement draagt bij aan onze waarden

  2. Risicomanagement voldoet aan eigen interne richtlijnen en aan externe regelgeving.

  3. Risicomanagement is gedragen door onze directie

  4. Risicomanagement is ingebed in bedrijfs- en strategische processen

  5. Risicomanagement vindt plaats binnen een cultuur van blijvend verbeteren

Het verbinden van de feedback vanaf operationeel niveau tot aan de directie, stond in deze optie centraal. Parallel aan de evaluatie en herziening van het risicomanagement beleid en systeem, zijn de oude methodieken zoals de Risk Control Matrices en Control Self Assessments uitgevoerd en verder uitgerold. Op externe gebeurtenissen is gereageerd middels verschillende overlegstructuren zoals het Portfolio Management Overleg (PMO), het Commercieel Overleg (CO) en Operationeel Overleg (OO).