Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dataveiligheid

2021 kenmerkte zich als het tweede jaar van het hybride werken als gevolg van covid. Het aantal cyberaanvallen bleef stijgen en werd ingewikkelder. Door het meer hybride werken wordt het aanvalsoppervlakte van organisaties steeds groter, omdat medewerkers ook thuis risico lopen op een aanval. Naast innovaties is het belangrijk om het bestaande IT landschap voortdurend te blijven beschermen.

Op security vlak zijn er de nodige ontwikkelingen geweest om de toenemende dreigingen bij te houden en het veiligheidsbewustzijn op peil te houden. Zo is er in 2021 er een benchmark uitgevoerd op de getroffen maatregelen op basis van de ISO-27002 norm en het CIS-7 framework. Deze benchmark geeft richting voor de verdere aanscherping van informatiebeveiliging over de komende jaren.

Aanvullend daarop zijn ook een aantal belangrijke projecten uitgevoerd. Zo is er een start gemaakt aan de inrichting van Data Loss Prevention, is de back-up policy geëvalueerd en is er flink geïnvesteerd in vulnerability management oplossingen. Niet alle verbeterde maatregelen waren preventief van aard. Zo is de security monitoring verder uitgebreid met een focus op resources in de cloud, die in de hybride werksituatie steeds belangrijker zijn geworden.