Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Awareness

Het belang van het handelen in overeenstemming met de principes uit de Gedragscode wordt onderstreept door opname van dit onderdeel in het awareness programma. Dit programma is bedoeld om iedereen in de organisatie bewust en bekwaam te maken op het gebied van de gedragscode, naast belangrijke onderwerpen als privacy en informatiebeveiliging.

Elke Greenchoice medewerker is verplicht de e-learning “Ons moreel kompas” af te ronden en daarnaast wordt ieders kennis en kunde up-to-date gehouden door een verplichte trainingsmodule in een app. Ultimo 2021 heeft 90% van de actieve medewerkers de e-learning “Ons moreel kompas” afgerond en 84% heeft de trainingsmodule in de app succesvol doorlopen. Doelstelling voor de e-learning en de trainingsmodule is gesteld op 90%.

Naast het doorlopen van het awareness programma wordt iedere Greenchoice medewerker gevraagd om jaarlijks te verklaren dat hij/zij zich bij de uitoefening van zijn/haar functie zal houden aan de Gedragscode. Per ultimo 2021 heeft 95% van de medewerkers verklaard te handelen in overeenstemming met de Gedragscode. Dit is boven de doelstelling die gesteld is op 90%.