Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van het bestuur

Rotterdam, april 2022

Voor Greenchoice was 2021 een heel bijzonder jaar op verschillende vlakken.

Allereerst werden we natuurlijk -zoals vrijwel iedereen- door de aanhoudende coronapandemie getest op ons uithoudingsvermogen. We werkten nog steeds grotendeels vanuit huis waarbij de nadruk kwam te liggen op het balanceren en behouden van een positief vooruitzicht. Goed in contact blijven was een uitdaging, maar essentieel voor het gevoel van werkgeluk bij collega’s en het goed functioneren van het bedrijf. Gelukkig zagen we steeds meer mogelijkheden om ons voor te bereiden op het ‘nieuwe werken’, waarbij zowel thuis áls op kantoor gewerkt kan worden. Ons kantoor is gedurende de maandenlange lockdown beperkt open gebleven voor medewerkers, maar de afgelopen maanden kunnen we elkaar weer meer ontmoeten. Dat is erg prettig en geeft perspectief voor de toekomst.

Tegelijkertijd stegen de energieprijzen naar een ongekend hoog niveau in de tweede helft van 2021; een ontwikkeling die zich voortzette in 2022 door de oorlog in Oekraïne. Door de onzekere, veranderende prijzen werden we in eerste instantie veel benaderd door klanten met terechte zorgen over de betaalbaarheid van hun energierekening. Opmerkelijk genoeg belden ook veel klanten of ze iets voor anderen konden betekenen die in een nog lastiger parket zaten. Zo werd een nog groter beroep gedaan op onze klantenservice. Versnelde invoering van mogelijkheden voor klanten om zelf inzicht te krijgen in hun energiezaken en die zelfstandig te kunnen regelen, bleken goed te werken.  We zagen een afname in contact in combinatie met  een verdere toename in klanttevredenheid. In 2021 werden we opnieuw branchewinnaar van Het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland 2021 én stonden we zelfs op plek 10 van de tien Klantvriendelijkste Bedrijven van Nederland. Daar zijn we trots op en blij mee!

Ondanks de turbulente omstandigheden zijn wij erin geslaagd een positief resultaat neer te zetten, na het verliesgevende coronajaar 2020. Dit is gelukt door het zorgvuldig afstemmen van onze energie-inkoop op de klantvraag. En verder de financiële risico’s bij een mismatch tussen de realisatie en de voorspelling van de energievraag te beperken. We zijn er trots op dat we de opgaande trend van vóór 2020 weer hebben opgepakt en daarmee het beste resultaat ooit in de geschiedenis van Greenchoice hebben neergezet. Financiële soliditeit is belangrijk, juist ook in deze turbulente marktomstandigheden met steeds grotere risico’s. Tegelijk is er de situatie van klanten die hun rekening zien oplopen en maatschappelijk is energiearmoede een belangrijk thema aan het worden. Wij proberen onze klanten te helpen hun kosten in de hand te houden en steunen initiatieven om energiearmoede tegen te gaan. We balanceren dit zorgvuldig met het stevig blijven houden van onze eigen financiële positie.

Om onze ambitie om koploper te zijn in de energietransitie te verwezenlijken, lanceerden we in 2021 onze nieuwe strategie voor 2025: ‘Platform voor klimaatpositiviteit’. Met deze strategie willen wij onze klanten helpen stap voor stap minder impact, en idealiter zelfs een positieve impact op het klimaat te maken. Het beoogde platform zal een plek zijn waar we onze klanten helpen om telkens de beste volgende stap te zetten naar een duurzamer leven. We maken duidelijk wat die stap is en zorgen dat die gemakkelijk te zetten is. Waar we er altijd waren voor de klimaatbewuste klant, zien we steeds meer mensen die graag ook in actie komen maar niet precies weten hoe. Ook voor hen willen wij oplossingen bieden om zo iedereen te laten participeren én financieel te laten profiteren van de energietransitie.

Wij wensen je veel leesplezier.

Coen de Ruiter                                                    Martin van Sleeuwen