Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bijlage D - GRI Content Index

GRI Content Index Greenchoice – Core

SRS

Informatie

Verwijzing

Omissie

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016

1. Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Corporate Governance - Onze groepsstructuur

 

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Onze organisatie - Huidige kernprocessen en -activiteiten
Onze resultaten - Energielevering
Onze resultaten - Stap voor stap naar klimaatpositiviteit

 

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

Contact

 

102-4

Aantal landen waarin de onderneming opereert

Onze organisatie - Huidige kernprocessen en -activiteiten

 

102-5

Juridische vorm of aandeelhouderschap

Corporate Governance - Onze groepsstructuur
Corporate Governance - Juridische structuur

 

102-6

Markten waarin de organisatie actief is

Onze organisatie - Huidige kernprocessen en -activiteiten
Onze resultaten - Waarde voor onze klanten
Onze resultaten - Impact met lokale gemeenschappen
Onze resultaten - Boscompensatie

 

102-7

Schaal van de organisatie

Kerncijfers
Onze organisatie - Onze medewerkers
Onze resultaten - Energielevering
Financiële resultaten

 

102-8

Informatie over medewerkers

Onze organisatie - Onze medewerkers
Bijlage B - 2021 HR data

 

102-9

Leveranciersketen

Onze organisatie - Huidige kernprocessen en -activiteiten
Onze organisatie - De nummer 1 partner van lokale energiecoöperaties
In één oogopslag - Waardecreatiemodel

 

102-10

Significante veranderingen in de organisatiestructuur of in de leveranciersketen

Corporate Governance - Onze groepsstructuur

 

102-11

Voorzorgsprincipe of -benadering

Risicobeheersing

 

102-12

Externe initiatieven

Onze impact (SDG's)

 

102-13

Lidmaatschappen

Deelname Greenchoice

 

2. Strategie

102-14

Toelichting van hoogste functionaris

In één oogopslag - Bericht van het bestuur

 

3. Ethiek en integriteit

102-16

Waarden, normen, principes of gedragsnormen

Integriteit en compliance
Risicobeheersing

 

4. Governance

102-18

Governance structuur

Corporate Governance - Onze groepsstructuur
Corporate Governance - Directie

 

5. Stakeholderbetrokkenheid

102-40

Lijst met stakeholders

Onze organisatie - Onze stakeholders
Bijlage A - Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

 

102-41

Collective bargaining agreements

Niet van toepassing. Geen van de medewerkers valt onder een cao

 

102-42

Identificatie en selectie van stakeholders

Onze organisatie - Onze stakeholders

 

102-43

Stakeholderbetrokkenheid

Onze organisatie - Onze stakeholders
Bijlage A - Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

 

102-44

Belangrijkste issues stakeholders

Onze organisatie - Onze stakeholders

 

6. Verslaggeving

102-45

Deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening

Corporate Governance - Onze groepsstructuur
Bijlage A - Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

 

102-46

Bepaling van inhoud en afbakening van het verslag

Bijlage A - Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

 

102-47

Lijst van materiële onderwerpen

Bijlage A - Over dit verslag (Selectie van onderwerpen)

 

102-48

Gewijzigde informatie

Er hebben zich geen herformuleringen van informatie voorgedaan

 

102-49

Veranderingen in de rapportage

Bijlage A - Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

 

102-50

Rapportageperiode

Bijlage A - Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

 

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Bijlage A - Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

 

102-52

Rapportagecyclus

Bijlage A - Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

 

102-53

Contactpunt voor informatie over het jaarverslag

Contact

 

102-54

Rapportage in overeenstemming met GRI Standards

Bijlage A - Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)

 

102-55

GRI Content Index

Bijlage D - GRI Content Index

 

102-56

Externe assurance

Bijlage A - Over dit verslag (Verslaggevingsprincipes en -ambities)
Bijlage C - Assurance-rapport KPMG

 

GRI Specific disclosures

Materiële onderwerpen die Greenchoice rapporteert volgens GRI Standards indicatoren

Materieel onderwerp: Natuur versterken (GRI 304: Biodiversiteit)

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Onze resultaten - Boscompensatie
Onze resultaten - Onze eigen CO2 footprint
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

103-2

Managementbenadering

Onze resultaten - Boscompensatie
Onze resultaten - Onze eigen CO2 footprint
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Onze resultaten - Boscompensatie
Onze resultaten - Onze eigen CO2 footprint
Bijlage A - Over dit verslag (Evaluatie van de managementaanpak)

Voor elk materieel onderwerp vindt momenteel eenzelfde jaarlijkse evaluatie plaats. Vanaf volgend verslaggevingsjaar wil Greenchoice een concreet evaluatieproces opstellen per materieel onderwerp

304-3

Oppervlakte bos beschermd en hersteld

Onze Resultaten - Boscompensatie (Totale impact van onze buitenlandse bosprojecten)
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

Eigen indicator

Totaal geïnvesteerd in natuurlijk gebied

Onze Resultaten - Boscompensatie (Totale impact van onze buitenlandse bosprojecten)
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

Materieel onderwerp: Financieel gezond bedrijf blijven (GRI 201: Economische prestaties)

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Financiële resultaten
Waardecreatiemodel
Bijlage E - Onze jaarcijfers
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

103-2

Managementbenadering

Financiële resultaten
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Financiële resultaten
Bijlage A - Over dit verslag (Evaluatie van de managementaanpak)

Voor elk materieel onderwerp vindt momenteel eenzelfde jaarlijkse evaluatie plaats. Vanaf volgend verslaggevingsjaar wil Greenchoice een concreet evaluatieproces opstellen per materieel onderwerp

201-1

Gegenereerde directe economische waarde

Financiële resultaten
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)
Bijlage E - Onze jaarcijfers

 

Eigen indicator

EBITDA 2021 Groep

Financiële resultaten
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

Materieel onderwerp: Voorop in klimaatpositiviteit (GRI 302: Energie) (GRI 305: Emissies) (GRI 308: Milieubeoordeling leverancier)

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Onze organisatie - Nieuwe strategie: van leverancier naar platform voor groene keuzes
Onze omgeving - Klimaatakkoord en Europese ambities
Onze resultaten - Onze eigen CO2-footprint
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

103-2

Managementbenadering

Onze organisatie - Nieuwe strategie: van leverancier naar platform voor groene keuzes
Onze resultaten: Stap voor stap naar klimaatpositiviteit
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Onze organisatie - Nieuwe strategie: van leverancier naar platform voor groene keuzes
Onze resultaten: Stap voor stap naar klimaatpositiviteit
Bijlage A - Over dit verslag (Evaluatie van de managementaanpak)

Voor elk materieel onderwerp vindt momenteel eenzelfde jaarlijkse evaluatie plaats. Vanaf volgend verslaggevingsjaar wil Greenchoice een concreet evaluatieproces opstellen per materieel onderwerp

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Kerncijfers 2021
Onze resultaten - Energielevering

 

305-1

Directe (Scope 1) GHG emissies

Onze resultaten - Onze eigen CO2-footprint

 

305-2

Energie indirecte (Scope 2) GHG emissions

Onze resultaten - Onze eigen CO2-footprint

 

308-1

Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op milieucriteria

n/a

Greenchoice acht deze standaard relevant voor genoemd materieel onderwerp, echter zal in 2022 pas een beleid worden vastgesteld omtrent ketenverantwoordelijkheid. Hierdoor kan op dit moment nog geen percentage gerapporteerd worden.

Eigen indicator

Geïnstalleerd vermogen KiesZon

Onze resultaten - Energie opwekken
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

Overige materiële onderwerpen die Greenchoice rapporteert, maar die niet rechtstreeks in GRI terugkomen

Materieel onderwerp: Altijd groene energie voor en van iedereen

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Onze organisatie - Huidige kernprocessen en -activiteiten
Waardecreatiemodel
Onze resultaten - Energielevering
Onze resultaten - Energie opwekken
Onze resultaten - Stap voor stap naar klimaatpositiviteit
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

103-2

Managementbenadering

Onze resultaten - Energie opwekken
Onze resultaten - Stap voor stap naar klimaatpositiviteit
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Onze resultaten - Energielevering
Onze resultaten - Stap voor stap naar klimaatpositiviteit
Bijlage A - Over dit verslag (Evaluatie van de managementaanpak)

Voor elk materieel onderwerp vindt momenteel eenzelfde jaarlijkse evaluatie plaats. Vanaf volgend verslaggevingsjaar wil Greenchoice een concreet evaluatieproces opstellen per materieel onderwerp

Eigen indicator

Aantal klanten die zelf energie opwekken

Onze resultaten - Energielevering
Onze resultaten - Energie opwekken
Bijlage A - Over dit verslag (Materiële thema's)