Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslaggevingsprincipes en -ambities

Met dit jaarverslag rapporteren we de niet-financiële informatie volgens de GRI Standards (optie: Core). Dat zijn wereldwijd de toonaangevende richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging. Het uitgangspunt is materialiteit: we doen uitgebreid verslag over onderwerpen die voor ons en onze stakeholders belangrijk zijn. Ten grondslag aan dit rapport liggen de principes van geïntegreerd denken en sturen op lange termijn waardecreatie. Daarnaast is ook de kwaliteit van de rapportage gewaarborgd: we hebben de niet-financiële gegevens laten beoordelen door een externe accountant. De principes van de financiële informatie vind je onder Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening, gebouwd op relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

De informatie die we in dit verslag presenteren betreft het kalenderjaar 2021 en gaat over Greenchoice en haar 100% dochterondernemingen, waaronder International Solar B.V. (KiesZon), Energie Transitie Groep B.V. en Qurrent Renewable Energy B.V. Het verslag is gepubliceerd in juni 2022, het verslag over 2020 is gepubliceerd in juni 2021.

In 2021 hebben we onze materiële onderwerpen herijkt om zo de meest relevante onderwerpen voor Greenchoice en onze stakeholders te identificeren.