Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Selectie van onderwerpen

We doen in dit rapport verslag over onderwerpen waar wij als organisatie een toegevoegde waarde kunnen leveren én die voor onze klanten en andere stakeholders van belang zijn. Om deze onderwerpen te selecteren, hebben we door een externe partij een materialiteitsanalyse laten uitvoeren. Met die analyse identificeren en prioriteren we de maatschappelijke onderwerpen die voor ons – en onze stakeholders – van materieel belang zijn.

Onze belangrijkste stakeholders zijn mensen en organisaties met wie we een contractuele relatie hebben. Hieronder vallen onze klanten, aandeelhouders, medewerkers, energiecoöperaties en energieproducenten. Daarnaast houden we ook rekening met de belangen van andere partijen, zoals overheden, maatschappelijke organisaties en onze partners, waaronder onze bosprojecten.

De directie heeft de materiële onderwerpen vastgesteld en is eindverantwoordelijk voor het sturen en beheersen van resultaten ten aanzien van materiële onderwerpen. Er hebben het afgelopen jaar significante wijzigingen plaatsgevonden als het gaat om materiële thema's, indicatoren of doelstellingen. Om focus te verscherpen zijn het aantal onderwerpen gereduceerd door aan elkaar verwante onderwerpen te clusteren. De onderwerpen ‘Altijd duurzame energie’ & ‘Energietransitie voor en van iedereen’ zijn samengevoegd tot ‘Altijd duurzame energie voor en van iedereen’ en daarnaast zijn ‘Voorop in verduurzaming’ en ‘Op naar Klimaatpositief’ samengevoegd tot ‘Voorop in klimaatpositiviteit’. Ten opzichte van de vorige matrix is er nu een top 4 gedefinieerd in plaats van een top 7.

In de materialiteitsmatrix hieronder staan de voor Greenchoice belangrijkste maatschappelijke onderwerpen. De onderwerpen rechtsboven zijn onderwerpen waarover we uitgebreid rapporteren in dit verslag volgens de GRI Standards (Core). In de GRI Content Index kun je zien welke onderdelen waar in het verslag terugkomen.