Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Materiële thema's

De belangrijkste thema’s voor Greenchoice zijn:

 • Altijd duurzame energie voor en van iedereen
  We doen dit door ons te ontwikkelen tot hét platform voor  klimaatpositiviteit en 24/7 365 dagen per jaar groene stroom te leveren. We stimuleren lokale hernieuwbare energie opwek van particulieren en coöperaties, overtuigen mensen over te stappen naar groene stroom en laten iedereen op een betaalbare manier mee profiteren van de energietransitie.

 • Financieel gezond bedrijf blijven
  Om ook in de toekomst betaalbare groene stroom en bosgecompenseerd gas voor iedereen te leveren en te kunnen blijven investeren in duurzame energie, is het belangrijk om competitief en financieel gezond te zijn.

 • Voorop in klimaatpositiviteit
  Wij nemen een leidende rol in de energietransitie en worden het centrum van een ecosysteem voor verduurzaming. Als Greenchoice willen wij dat iedereen ons weet te vinden voor het maken van duurzame keuzes en klimaatpositiviteit centraal stellen. Dit doen we door de daad bij het woord te voegen en onze footprint en die van onze klanten zo klein mogelijk te maken, en netto zelfs een positieve bijdrage te leveren.

 • Natuur versterken
  Wij zijn ons bewust van de impact die onze bedrijfsactiviteiten kunnen hebben op de natuur. Daarom houden we rekening met de impact van onze operaties op de omgeving en versterken we de natuur en biodiversiteit. Dit doen we zowel lokaal als wereldwijd, onder andere door te investeren in bos, wetlands en duurzame landbouw.

In de onderstaande tabel staan per materieel thema de belangrijkste indicatoren, resultaten en doelstellingen.

Materieel thema

KPI

2021

2020

Altijd groene energie voor en van iedereen

Aandeel energie uit eigen productie

78%

74%

 

Aandeel Nederlands duurzame elektriciteit

98%

100%

 

Klanten (x1000) aangesloten bij energiecoöperaties

12,6

11,5

 

Postcoderoos-projecten

350

290

 

Aantal klanten (x1000) die zelf energie opwekken

244

231

Financieel gezond bedrijf blijven

EBITDA Greenchoice leveringsbedrijf (miljoen €)

51,8

15,9

 

EBITDA KiesZon (miljoen €)

15,0

-0,7

 

Bedrijfsrendement

5,8%

-3,1%

 

EBITDA 2021 Groep/netto resultaat (miljoen €)

66,8 / 28,6

15,2 / -8,0

Voorop in klimaatpositiviteit

Opwek uit (gebonden) PPA's bij groep en klanten (MWh)

2.307.151

2.293.115

 

Duurzaamheid Greenchoice merk

#3

#2

 

Geïnstalleerd vermogen KiesZon (MWp)

113,7

80

 

Rapportcijfer onderzoek Duurzaamheid Nederland (Consument en Zakelijk)

9,9 (B2C) 8,3 (B2B)

8,2 (B2C) 8,0 (B2B)

 

Percentage van totaal verkocht volume aardgas gecompenseerd

100%

100%

 

Aantal installaties Energie + B2C

4.452

4.630

Natuur versterken

Totaal geïnvesteerd in natuurlijk gebied (x1000 EUR)

918

3.498

 

Oppervlakte bos beschermd en hersteld (ha)

1.126.228

1.095.038

Evaluatie van de managementaanpak
Aan de hand van onze resultaten evalueren we jaarlijks onze managementaanpak van de verschillende materiële onderwerpen. Dit doen wij aan de hand van onze eigen prestatie-indicatoren. We kijken minimaal één keer per jaar met de interne betrokkenen en het bestuur naar de KPI’s ten opzichte van de streefwaarden en de prestaties van vorig jaar. Waar nodig doen we aanpassingen in de aanpak als dat volgt uit de evaluatie om de uitkomsten voor het volgende jaar te verbeteren.