Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7. Onze impact

In 2015 heeft Nederland zich samen met 194 andere landen gecommitteerd aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen: de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Een ambitieuze ontwikkelingsagenda tot 2030, met zeventien globale doelstellingen. De SDG’s worden veelvuldig gebruikt om de prestaties van overheden, organisaties, bedrijven en burgers ten aanzien van deze ontwikkelingsdoelen te monitoren en te beoordelen.

Door waarde te creëren voor onze stakeholders, dragen we bij aan de SDG’s. We hebben vijf SDG’s geïdentificeerd als meest relevant voor Greenchoice, wij geloven dat we het meest bijdragen aan deze doelen door onze kernprocessen en -activiteiten.

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Greenchoice produceert en levert duurzame energie aan klanten en geeft hen tips over energiebesparing. Om verduurzaming en besparing te versnellen bieden we slimme en betaalbare producten. Wij leveren hierin een extra bijdrage door de lancering van onze nieuwe strategie ‘Platform voor klimaatpositiviteit’. Het beoogde platform zal een plek zijn waar we onze klanten bij de hand nemen om de volgende stap naar duurzaamheid te zetten. We maken duidelijk wat die stap is en zorgen dat die gemakkelijk te zetten is. 

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Energie wordt steeds meer ‘om de hoek’ opgewekt door lokale projecten. Wij ondersteunen deze lokale energie-opwekkers en energiecoöperaties met onze kennis en middelen. Zo maken we energie van en vóór iedereen.

SDG 13 Klimaatactie

Onze eigen investeringen in duurzame energie, en die van onze klanten, zorgen voor een snellere transitie naar een CO2-arme samenleving. Met onze bosprojecten compenseren we niet alleen de uitstoot van het gasverbruik van onze klanten, maar dragen we ook bij aan klimaatadaptatie. We werken hard tegen landdegradatie en stimuleren duurzame vormen van landbouw, zoals voedselbossen.

SDG 15 Leven op het land

Door de bosprojecten financieel te ondersteunen, dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit en beschermde diersoorten in bijvoorbeeld het Amazonegebied.

SDG 17 Samenwerking voor de SDG’s

Samenwerken met lokale energie-opwekkers, energiecoöperaties en onze partners is belangrijk voor ons daarom nemen we onze stakeholders mee in het vaststellen van onze materiële onderwerpen. Daarnaast hebben we door het jaar heen meerdere contactpunten waarbij we onze samenwerking en impact op brede maatschappelijke thema’s bespreken. Dat is de manier waarop wij de energietransitie willen versnellen.