Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze eigen CO2-footprint

Bij Greenchoice werken we aan het vergroenen van Nederland. Elke dag vragen we onze klanten groene keuzes te maken, maar we kijken natuurlijk ook naar onszelf. In 2017 zorgden we al dat ons kantoorpand in Rotterdam van label F naar A gebracht werd. Maar we wilden onze eigen CO2-footprint nog verder verminderen en in kaart te brengen. Hiervoor gebruiken we de CO2-Prestatieladder. Inmiddels zijn we gecertificeerd op CO2-prestatieladder niveau 3. Het betekent dat we nu voor onze eigen organisatie en projecten een CO2-managementsysteem hebben, dat jaarlijks zal worden getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. We streven ernaar om in 2024 ten opzichte van 2018 66% minder CO2 uit te stoten.

Onze totale COuitstoot scope 1 en 2 in 2021 was 490 ton. Dat is 20% hoger dan vorig jaar (407 ton CO2) en daardoor een flinke tegenvaller. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan het realiseren van meer zonprojecten, waar regelmatig nog dieselgeneratoren en dieselbedrijfsbusjes ingezet worden. Tijdens 2021 is met 1 elektrische aggregaat gewerkt. In de loop van 2022 gaan dit er meer worden en worden een aantal bedrijfsbusjes vervangen door elektrische exemplaren. Dit zal weer moeten zorgen voor een daling van de CO2-footprint.  

We stimuleren onze medewerkers om niet de auto te nemen door een OV-businesscard gratis beschikbaar te stellen en alleen bij hoge uitzondering parkeerruimte vrij te geven. Over het algemeen komen de meeste medewerkers met het OV of op de fiets naar kantoor. Het pand in Rotterdam is dichtbij het Centraal Station, waardoor ook zakelijke afspraken vaak makkelijk met het openbaar vervoer te bereiken zijn. Ook zijn elektrische deelauto’s beschikbaar. 

Goed om te weten: We hebben onze scope 1 en 2 emissies gecompenseerd met het Kibale aanplantproject in Oeganda. In onderstaande figuur zie je de COfootprint per onderdeel. In de berekening zijn de 3 kantoren van de Greenchoice Groep meegenomen (in Rotterdam, Rosmalen en Nijmegen).

In onderstaande grafiek zie je onze totale COfootprint. Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen is de categorie met de grootste footprint. Deze categorie bestaat voor driekwart uit brandstof voor de generatoren die ingezet worden op de zonneprojecten en een kwart gaat naar de bedrijfsbusjes die ingezet worden op dezelfde projecten. Het is ons doel om in 2024 66% COreductie te realiseren ten opzichte van de totale uitstoot van 2018. 


Bij CO2 berekeningen maken we onderscheid tussen 3 scopes:

  • Scope 1: Directe CO2-uitstoot, die wordt veroorzaakt door eigen bronnen binnen onze organisatie. Het gaat hier om de uitstoot door eigen activiteiten.

  • Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van CO2 door de opwekking van zelf gekochte en verbruikte energie, die we intern gebruiken.

  • Scope 3 omvat de indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Dit is de uitstoot door bronnen niet in het bezit van Greenchoice en waar we ook geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan ingekochte materialen en uitbestede werkzaamheden.

In 2022 gaan wij ook onze Scope 3 footprint in kaart brengen. Hierin zal ook het gasverbruik van onze klanten opgenomen zijn en de inkoop van producten als zonnepanelen voor de zonneprojecten.