Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nederlandse bosprojecten

Greenchoice kiest ervoor om minimaal 10 procent van het te besteden bedrag aan boscompensatie in Nederland te besteden. Hier is grond en arbeid veel duurder, dus CO2-impact maken met een Nederlands project kan niet zo efficiënt als in het buitenland. Maar we vinden het belangrijk om ook dichtbij onze klanten projecten te hebben, en door te inspireren misschien indirect net zoveel impact te maken. De laatste jaren zijn we ons meer en meer gaan inzetten voor de ontwikkeling van voedselbossen. Vanwege de schaarste van ruimte in Nederland zijn we vooral geïnteresseerd in het maken van CO2-impact door ondersteuning van ecosystemen met multifunctioneel landgebruik. Een voedselbos is zo’n systeem. Het is een bos en een voedselproducerend landbouwsysteem, met vaak ook nog een sociale functie, waar extra COwordt vastgelegd en een hoge biodiversiteit wordt geherbergd. Dit doen we met de Stichting Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer, Wageningen Universiteit en binnenkort ook met Natuurmonumenten. [link naar filmpjes]

Voedselbossen

Een voedselbos combineert het wilde van een natuurlijk bos, met de productie van een akker. Door verschillende beplantingslagen, die elkaar versterken, blijft het bos levend en weerbaar. Er groeien hoge kruinbomen zoals walnoot en tamme kastanje, klimmers als de kiwi en druif, struiken met bessen en noten, kruiden en bodembedekkers. Wij geloven in de voordelen van het multifunctionele karakter van voedselbossen en financieren daarom verschillende voedselbosinitiatieven.

Op acht hectare kaal grasland onder de rook van Amsterdam beheert Staatsbosbeheer momenteel één van de grootste voedselbossen van Nederland: Voedselbos Houtrak. Dit bos is deels nog in aanplant en wordt zo ingericht dat het zichzelf volledig in stand houdt. In 2021 zijn er ook weer plantdagen en excursies gehouden. Het bos is open voor bezoekers, die zich straks kunnen verwonderen over wat er allemaal op acht hectare te vinden en te plukken is. Het voedselbos komt tot stand door de visie en wilskracht van een lokale kerngroep, Stichting Voedselbosbouw Nederland en financiering van Greenchoice.

Greenchoice ondersteunt ook het Duurzame Doorbraak programma van de Stichting Voedselbosbouw Nederland. Er zijn in 2021, samen met de hulp van een paar andere sponsoren, projecten begonnen waarin in totaal 36 hectare bestaande landbouwgrond omgezet wordt in voedselbossen. Het betreft 5 landbouwgronden van boeren die met een deel van hun land willen experimenteren met voedselbosbouw.

Biodiversiteit

Vlakbij onze windmolens aan het Hartelkanaal en tegenover het industriegebied van de Maasvlakte ligt een klein natuurgebied: De Duinen van Oostvoorne. Het is een uniek maar ook kwetsbaar gebied met onder andere enkele vogelbroedeilanden. Door de stikstofuitstoot van de industrie vindt er overwoekering plaats. Samen met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap richten we ons op het weer geschikt maken van de eilanden bij het Groene Strand voor vogels die in deze duingebieden broeden.

Het project lijkt echt effect te hebben op de biodiversiteit, want er zijn in de monitoringrondes een aantal bijzondere flora en fauna soorten gevonden. Toch was het voor de broedvogels een minder goed jaar. Door de covid-19 lockdown in het voorjaar, zijn er meer mensen het gebied in gekomen en hebben in sommige gevallen ook het broedgebied verstoord. Hierdoor zijn er een stuk minder broedparen waargenomen dan de twee jaren ervoor.