Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Mangroveproject - Guinee-Bissau (Wetlands International)

Greenchoice is eind 2020 een samenwerking aangegaan met Wetlands International. Binnen die samenwerking zijn we een mangrove-herstelproject in Guinee-Bissau gaan steunen dat op dit moment in de opstartende fase zit. Mangroven zijn zeer productieve ecosystemen met een primaire productie die gelijk is aan die van tropische regenwouden. Mangroven kunnen grote hoeveelheden koolstof opslaan in hun biomassa en bodem.

Guinee-Bissau heeft met meer dan 3000 km2 het op een na grootste mangrovegebied van Afrika. Veel mangroven zijn verloren gegaan als gevolg van het kappen en verbranden voor rijstteelt. De laatste jaren zijn veel boeren echter overgestapt op cashewnoten productie buiten de mangroven, terwijl anderen naar de stad zijn gemigreerd. Als gevolg hiervan kwamen tienduizenden hectares land bloot te liggen. Dit biedt de mogelijkheid om de mangroven te herstellen en koolstof op te slaan in het proces. De dijken rond de velden, die zijn aangelegd om het zoute zeewater buiten te houden, voorkomen dat mangroven zich op natuurlijke wijze herstellen. In een recente pilot heeft Wetlands International aangetoond dat bodemsanering en het doorbreken van de dijken mogelijkheden biedt voor een ecosysteem herstel dat efficiënter is en voor een robuuster herstel zorgt dan bij conventionele boomaanplant benaderingen. We zullen deze aanpak ook hier toepassen.

Omvang en ligging – Het totale projectgebied is 194.300 hectare verdeeld over de gebieden Cacheu en Castanhez in Guinee-Bissau.

Beschermd en aangeplant – In 2021 is 523 hectare mangrove-ecosysteem hersteld

Biodiversiteit – Er zijn 9 soorten van de IUCN rode lijst in het gebied.

Mens en maatschappij – Het doel van de activiteiten voor gemeenschapsbetrokkenheid is het verbeteren van het levensonderhoud en het diversifiëren en verbeteren van het inkomen van gemeenschappen in en rond de nationale parken Cacheu en Cantanhez. Tot op heden werden door middel van openbare raadplegingen prioriteiten voor het levensonderhoud vastgesteld en geprioriteerd voor 13 gemeenschappen. Proactief werd voorgesteld door de lokale gemeenschappen om de financiële onafhankelijkheid van vrouwen te versterken. Tot op heden (fase 1 van 3 van het project) zijn onder meer de volgende activiteiten geïdentificeerd:

 • Verbeteringen in de distributie van bronwater

 • Latrine revalidatie

 • Ondersteuning om de duurzaamheid/efficiëntie van de lokale landbouw te verbeteren

 • Inzet van een ijsmaker ter ondersteuning van een duurzame inkomstengenererende
  visserij

 • Herstel van zonnepanelen

 • Ondersteuning van de ontwikkeling van alternatieve inkomstenbronnen (bijv.
  honingproductie en commercialisering)

 • Bewustmakingsactiviteiten zoals het organiseren van sportevenementen voor jongeren
  rond het thema van het behoud van ecosystemen.