Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kigoma – Tanzania

Het Jane Goodall Instituut beschermt chimpansees en hun leefgebieden in Afrika. We werken daarbij samen met Roots & Shoots, het educatieve jongerenprogramma van het Jane Goodall Instituut. Roots & Shoots-studenten krijgen een platform om wat ze van de clubs leren, toe te passen op hun gemeenschap en op andere studenten. Gombe Nationaal Park is het park waar Jane Goodall ooit haar eerste onderzoekswerk deed naar het gedrag van Chimpansees.

Veel van de heuvels in de dorpen rond het nationale park Gombe zijn ontbost en vervolgens verlaten vanwege de degradatie die heeft geleid tot verlies van landvruchtbaarheid. De meeste boeren hebben een probleem met het bewerken van deze gronden en klagen over een lage oogst vanwege de onvruchtbaarheid van het land. Om deze redenen zijn de meeste van deze boerderijen op de heuvels verlaten. Sommige boeren zijn nog actief, maar hebben een lage oogst. Voor dit project hebben de gemeenschappen rond het nationale park van Gombe “kampioen-boeren” uit hun dorpen geïdentificeerd. Zij zullen met behulp van de steun het project, het herstel van vegetatie in beschadigde heuvels en duurzame landbouw aantonen door middel van grensbeplanting en met rust laten van nog bestaande boomstronken.

Omvang en ligging – Verspreid over het gebied in de buurt het Gombe nationaal park zijn op plots van in totaal 139 hectare bomen aangeplant en is zo’n 350 hectare beschermd.

Beschermd en aangeplant – Er zijn ongeveer 658.000 bomen geplant in 2021. De zaailingen waren gekweekt met 10 dorpskwekerijen en 8 kwekerijen verzorgd door scholen.

Biodiversiteit – De samenwerking is vooral gericht op het terugbrengen van vegetatie, als bufferzone voor de chimpansee populatie. Uiteindelijk hopen we dat meer bedreigde soorten profijt zullen hebben van de herstelwerkzaamheden.

Mens en maatschappij – 51 mensen zijn getraind. Naast het planten van bomen is begonnen met zogenaamde Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) werk dat de gedegradeerde heuvels. De boeren zijn overeengekomen om deze heuvels met rust te laten voor regeneratie en zullen gedurende een periode van vijf jaar geen landbouwactiviteiten of houtkap uitoefenen. Na deze periode zal een oogstplan worden opgesteld om de boeren in staat te stellen brandhout of hout op een duurzame manier te oogsten met behoud van de herstelde bossen. Het herstelde bos zal worden gedoneerd om een vruchtbaar land terug te geven dat kan worden gebruikt voor landbouwactiviteiten na selectief oogsten en een manier om het belang van bomen bij het leveren van voedingsstoffen aan de bodem aan te tonen.