Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kibale – Oeganda

Kibale is één van de laatst overgebleven tropische bossen in Oeganda. Samen vormen de parken een wildcorridor – een ecologische verbindingszone – van 180 kilometer. Het is één van de gebieden met de hoogste biodiversiteit van Oeganda en vormt ook een thuis voor één van de meest bedreigde apen in Afrika. We planten bomen aan die inmiddels zijn volgroeid. Samen zorgen de bomen voor een gezond dik bladerdek wat helpt bij het herstel van de biodiversiteit van het park. Het project maakt een groot verschil op het gebied werkgelegenheid voor de lokale bevolking.

Omvang en ligging - 79.500 hectare ten westen van de hoofdstad Kampala. Het park grenst in het zuiden aan het Queen Elizabeth National Park.

Beschermd en aangeplant - De grootte van het beschermde gebied omvat 6790 hectare en er is al bijna 4200 hectare op een natuurlijke manier hersteld. Er zijn in 2021 in het project door Greenchoice 125.000 bomen geplant op 50 hectare.

Biodiversiteit - Er leven zeven ernstig bedreigde diersoorten waaronder chimpansees en rode franjeapen en dertien kwetsbare soorten, waaronder olifanten. Een nieuwe sprinkhaansoort werd ontdekt in Kibale National Park, genaamd Phlogis kibalensis. Het artikel voor meer info vind je hier: https://www.bbc.com/news/uk-england-cambridgeshire-60154018

Mens en maatschappij - De belangrijkste maatschappelijke impact van het project is het bieden van werkgelegenheid in een regio waar betaald werk schaars is. Het constante inkomen helpt boeren om schoolgeld te betalen, hun gezinsinkomen op te bouwen of te verbeteren. En in sommige gevallen om te investeren in kleine bedrijven. Het Kibale-project leverde in 2021 banen op voor ruim 430 mensen uit de lokale gemeenschap, zoals het houden van bijen, de aanplant van de bomen, brandpreventie en onderhoud van een olifantengreppel ter bescherming van de gemeenschappen. Ook zijn er 30 mensen getraind op het gebied van gro-forestry en er zijn 30 leden van de gemeenschap getraind in het maken van eco-houtskool (van lantana camara) en het maken van zuinige kachels. Dit heeft tot doel de afhankelijkheid van de park-/projectbomen als brandhout te verminderen en tegelijkertijd de druk van de invasieve soort Lantana camara te verminderen.

Er zijn 9 bijenteeltgroepen ondersteund met materialen voor het maken van lokale bijenkasten. In totaal zijn er 114 lokale bijenkorven gemaakt, en ook 25 bijenteeltgroepen getraind in bijenteeltbeheer, honingverwerking en waardetoevoeging. Dit zal naar verwachting toenemen op hun inkomen van de honingproducten.