Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kariba – Zimbabwe

Het Kariba-project verbindt meerdere nationale parken en wildreservaten en draagt bij aan het behoud van de eco-passages die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. De regio heeft helaas zwaar te kampen met ontbossing, armoede en droogte. Ook de ineenstorting van de landbouwproductie en de sterke groei van de bevolking veroorzaken een gevaar voor het bosgebied en ecosysteem. Het introduceren en stimuleren van duurzame landbouw bij de lokale bevolking werkt positief op de kwaliteit van landbouwgrond. Ook zorgt meer afwisseling in de verbouwde producten voor een gevarieerde én stabielere voedselproductie.

Omvang en ligging - Het projectgebied omvat 784.987 hectare bos en ligt aan Lake Kariba in Noord-Zimbabwe.

Beschermd en aangeplant - Er zijn 3.700 nieuwe bomen geplant in 2021.

Biodiversiteit - Er leven 38 diersoorten die op de Rode Lijst van IUCN voorkomen, waarvan 14 bedreigde soorten. Dit zijn onder andere olifanten, leeuwen, zebra’s, buffalo’s, wilde Afrikaanse honden en impala’s.

Mens en maatschappij - Het project biedt direct werk aan 130 mensen. Indirect draagt het project bij aan meer dan 8.000 banen. De werkzaamheden variëren van de aanleg en het onderhoud van gemeenschapsmoestuinen tot aan werken aan brandveiligheid monitoren en beveiligen van het gebied via scouts. Tijdens deze monitoringperiode namen in totaal 12.926 mensen deel aan conserveringslandbouw (CF). Dit seizoen was een erg nat seizoen omdat er in het hele projectgebied goede regens vielen. In sommige gebieden was er sprake van wateroverlast, wat een negatief effect had op de gewassen. De vrouwen hebben gelijke kansen om deel te nemen aan de trainingen, waardoor ongeveer evenveel vrouwen als mannen werden geregistreerd bij de trainingen.

Bijenteeltactiviteiten worden nog steeds met succes uitgevoerd onder leden van de gemeenschap als alternatief inkomen of voedselbron. In deze periode werden 71 bijenteelttrainingen gegeven. Er werden in totaal 1.552 mensen geregistreerd, waarvan 973 mannen en 579 vrouwen. In totaal werd er in de loop van het jaar 5.328 kg honing geoogst.

Daarnaast zijn er 137 boorgaten onderhouden of gerepareerd. Dit komt overeen met ongeveer 34.250 mensen die toegang hebben tot verbeterde waterkwaliteit en toegang tot drinkwater bij een conservatief aantal van 250 mensen per boorgat.

Brandbestrijding en stroperij activiteiten blijven belangrijke projectactiviteiten. Gedurende het jaar werden 1.319 mandagen geregistreerd die werden besteed aan brandbestrijding en wegen. Er zijn 70 geregistreerde gemeenschapsbijeenkomsten over brandbewustzijn met in totaal meer dan 1.858 aanwezigen.