Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Impact cases

Zonnepark Waalwijk

LangstraatZon is een initiatief van een aantal zeer betrokken vrijwilligers uit de gemeente Waalwijk. Zij hebben het initiatief genomen om op het Ecopark, op een voormalige vuilstortplaats in Waalwijk, een groot zonnepark met 15.428 zonnepanelen te ontwikkelen. Samen met Gemeente Waalwijk, Rabobank De Langstraat, Enexis en Greenchoice, is na jaren van voorbereidingen afgelopen jaar de levering van energie aan Greenchoice gestart. Met circa 165 certificaathouders, die allen uit de gemeente Waalwijk komen, is de energiecoöperatie voor 100% eigenaar van het zonnepark. De komende 25 jaar wordt zo voor zo’n 1500 huishoudens per jaar aan stroom opgewekt. Greenchoice is vanaf het begin betrokken geweest bij dit initiatief en samen streven we naar een duurzame relatie tijdens de exploitatieperiode.

Zonnepark LangstraatZon in cijfers

  • 165 leden

  • 15.428 panelen

  • 3,5 hectare

  • 5,8 MWp opgesteld vermogen

  • 5.500 MWh opgewekte stroom

  • Energieopwekking voor 1.500 huishoudens

Foto (Airpro Waalwijk): Zonnepark LangstraatZon!

Delen Duurzame Energie (DDE)

Het in december 2021 gepresenteerde Coalitieakkoord biedt veel mogelijkheden voor particuliere woningeigenaren. Veel gehoorde kritiek is dat huurders worden vergeten. Vanwege de kosten is verduurzaming voor hen vaak nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Samen met Delen Duurzame Energie B.V. brengen we daar verandering in. In 2021 openden we weer een nieuw collectief zonnestroomproject op het dak van een woningcorporatie waardoor sociale huurders direct financieel voordeel kunnen halen. Ditmaal samen met woningcorporatie Viveste in gemeente Houten. De huurders kunnen meedoen zónder de verplichting te investeren.

Guus van Schöll: Delen Duurzame Energie ziet de energietransitie als een maatschappelijke opgave en niet als een verdienmodel. Vanuit dit motto werkt D2E samen met woningcorporaties en krijgt dakoppervlak beschikbaar. Greenchoice ondersteunt en faciliteert het proces succesvol. Vanuit de samenwerking is het mogelijk gemaakt collectief opgewekte zonnestroom op daken van woningcorporaties tegen een laag tarief aan te bieden aan sociale huurders. Vanaf de eerste dag van de levering wordt hun energierekening lager. De huurders kunnen op deze manier zonder te investeren een bijdrage leveren aan de energietransitie en blijven hun energielasten beheersbaar. Inmiddels zijn er projecten opgestart bij vijf woningcorporaties en een gemeente en zijn er gesprekken met meer woningcorporaties. Het tweede zonnestroomproject is in maart 2021 feestelijk geopend. De bouw van de 28 nieuwe installaties met een opwek van circa 1,5MWh goed voor circa 700 huishoudens is eind 2021 gestart. Deze worden begin 2022 opgeleverd.”

Foto: Zonnedak Woningcorporatie Viveste in gemeente Houten