Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energielevering

Samen met onze klanten werken wij aan een schonere wereld, zij krijgen groene stroom en bosgecompenseerd gas.

Sinds de oprichting van Greenchoice krijgen onze klanten groene stroom door ons geleverd. Vanaf 2016 komt die groene stroom voor consumenten ook voor 100% uit Nederland. In totaal kwam in 2021 98% van alle door ons geleverde elektriciteit (inclusief zakelijke klanten) van Nederlandse bodem. Dat percentage en waar de stroom vandaan komt – ons stroometiket – wordt elk jaar door de ACM getoetst.

Naast stroom leveren we ook bosgecompenseerd gas. In 2021 is 100% van de geleverde en gefactureerde gasvolumes bosgecompenseerd of soms gecompenseerd met Gold Standard certificaten als zakelijke klanten dit graag wilden. Lees hier meer over onze bosprojecten.  

Waar komt onze stroom vandaan?

Ons doel is om begin 2024 100% van de geleverde stroom direct in te kopen bij producenten, en geen losse GvO’s meer te kopen. Investeringen komen namelijk makkelijker tot stand wanneer er partijen zijn die (lange termijn) contracten aangaan met de producenten van de groene stroom. Op dit moment is 78% van alle elektriciteit die we leveren, geproduceerd door ons of onze producenten, klanten en energiecoöperaties waar we een contract mee hebben. De overige 22% aan geleverde stroom kopen we los in op de energiemarkt.


In 2021 werd 2,3 TWh aan groene stroom direct ingekocht bij producenten. Dit was ongeveer gelijk aan de hoeveelheid in 2020. Maar omdat de totale hoeveelheid geleverde elektriciteit wat lager was in 2021 door het wegvallen van wat zakelijk volume, is het percentage direct ingekocht via Power Purchase Agreements (PPAs) gestegen naar 78%.

Duurzaamheidsranking groene stroom

Jaarlijks presenteren de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE hun Stroomranking, een onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers. Voor dit onderzoek beoordelen ze 41 stroomleveranciers op drie cruciale onderdelen: investeringen, inkoop en levering. Greenchoice behoort ook dit jaar weer tot de "voorlopers", tot de bedrijven die “actief meewerken aan de omslag naar een groene stroommarkt”, aldus de onderzoekers.

Greenchoice behoort ook dit jaar weer tot de koplopers, tot de bedrijven die "actief meewerken aan de omslag naar een groene stroommarkt”, aldus de onderzoekrs. Op de consumentenmarkt scoorden we een 9,9 in 2021 (over 2020). Het is ons hoogste cijfer ooit in de geschiedenis van dit onderzoek. Dit toont aan dat we grote stappen vooruit hebben gezet. Het jaar ervoor jaar scoorden we een 8,1. Er is dan ook hard gewerkt om verder te verduurzamen. Zo hebben we het gebruik van biomassa afgebouwd, nog meer groene stroom direct ingekocht bij onze producenten en geïnvesteerd in meer duurzame opwek in Nederland.

Ook op de ranglijst voor de zakelijke markt scoren we goed. Op deze lijst stegen we dit jaar van een 8,0 naar een 8,3. Dat cijfer was lager dan voor consumenten omdat er onder andere meer biomassa en stroom uit het buitenland in de zakelijke mix zat. Ook als zakelijke leverancier mogen we ons onder de koplopers scharen. En daar zijn we trots op.

Stap voor stap naar klimaatpositiviteit

Greenchoice levert al vanaf de oprichting 20 jaar geleden 100% groene stroom. Greenchoice wil bereiken dat er altijd toegang tot groene stroom is, voor en van iedereen. We doen dit door ons te ontwikkelen tot platform voor klimaatpositiviteit en 24/7 365 dagen per jaar groene stroom te leveren. We stimuleren lokale hernieuwbare energie opwek van particulieren en coöperaties, overtuigen mensen over te stappen naar groene stroom en we willen zorgen dat al onze klanten op een betaalbare manier mee kunnen profiteren van de energietransitie. Om altijd groene stroom voor en van iedereen te gaan realiseren moet we niet alleen zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan de energietransitie, maar ook dat de gebruikte energie op elk moment van de dag uit duurzame bronnen komt. Om alle stroomverbruik met duurzame opwek te kunnen beleveren zijn vier stappen nodig: energie besparen, opwekken, timen en opslaan. We ontwikkelen en bieden diensten aan binnen elk onderdeel. Om de energietransitie naar een volledig duurzaam systeem te realiseren is het leveren van groene stroom en bosgecompenseerd gas immers niet voldoende. Daarom bieden we onze klanten een steeds breder palet aan energiediensten aan. Hieronder vertellen we wat we voor elk van de vier stappen hebben gedaan in 2021.