Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energie opslaan

Het afstemmen van energievraag en -aanbod is op zichzelf geen totaaloplossing voor de energietransitie. Er zijn altijd momenten dat er geen duurzame opwek is, hoe goed je ook timet. Daarom werken we ook aan energieopslag, op grote en kleinere schaal.

De Dijken

In 2021 openden we een tweede flexplein bij zonnepark De Dijken in samenwerking met Prosoldiga. Daarnaast hebben we een 1MW batterij van Maanzaad B.V. toegevoegd aan het flexplein bij windmolenpark Hellegatsplein.

Impact met lokale gemeenschappen

Om altijd toegang tot groene stroom voor en van iedereen te realiseren zijn we niet alleen bezig met de vier stappen: energie besparen, opwekken, timen en opslag. We richten ons ook nadrukkelijk op zoveel mogelijk lokaal opwekken, liefst in eigendom van de klanten en lokale gemeenschappen. Op deze manier profiteren zoveel mogelijk mensen van de energietransitie. We werken daarom samen met meer dan 120 energiecoöperaties door heel Nederland. Dit zijn de afgelopen jaren toonaangevende spelers geworden op weg naar een duurzame en meer lokale energievoorziening. In de Regionale Energie Strategieën (RES) dragen coöperaties in belangrijke mate bij aan het voldoen aan de richtlijn uit het Klimaatakkoord van 50% lokaal eigendom. Greenchoice helpt haar partnercoöperaties om dit praktisch uitvoerbaar te maken. Dit doen we door coöperaties te helpen bij de oprichting, het werven van leden, het financieren van projecten en het voeren van de benodigde administratie en door het aanbieden van nieuwe producten en diensten.

Financieel rendement

Investeren in duurzame opwek is niet alleen goed voor het klimaat, maar levert ook financiële voordelen op. Spaargeld levert niets meer op, of kost in sommige gevallen zelfs geld. Daarom kan het interessant zijn om te investeren in duurzame opwek, zoals via partners Duurzaam Investeren en ZonnepanelenDelen.nl. Gemiddelde rentepercentages die geboden worden liggen hier rond de 4%, waarbij we bij crowdfunding voor het KiesZon voor de Toekomst-project onze eigen klanten 0,5% extra rendement gaven.

In het geval van de energiecoöperaties bieden wij jaarlijks een financiële bijdrage voor ieder huishouden of bedrijf dat via een coöperatie klant is bij Greenchoice. Dit is een belangrijke geldstroom voor de coöperaties. In totaal hebben we in 2021 ruim €400.000 geïnvesteerd in lokale gemeenschappen.

Lees in de volgende cases meer over de impact die we hebben met de energiecoöperaties!