Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze stakeholders

Mensen of groepen die beïnvloed worden door onze acties en die invloed hebben op onze organisatie zien we als onze stakeholders. Greenchoice monitort jaarlijks wie haar belanghebbenden zijn. Greenchoice onderhoudt actief contact met de stakeholders, zoals onze klanten, medewerkers, maatschappelijke partners en energiecoöperaties. Wij geloven in luisteren, informeren en elkaar ontmoeten. Dit stelt ons in staat om de verwachtingen van stakeholders te identificeren ten aanzien van Greenchoice’s acties en om op de hoogte te blijven van relevante, actuele ontwikkelingen. Waar mogelijk betrekken wij onze stakeholders bij de ontwikkeling van onze strategie en beleid, bijvoorbeeld omtrent ons platform voor klimaatpositiviteit. We overleggen ook met onze stakeholders over de onderwerpen waarover we jaarlijks verslag doen (zie materiële thema’s). Deze stakeholders worden geïdentificeerd op basis van hun invloed op Greenchoice en, omgekeerd, de mate waarin Greenchoice hen beïnvloedt.

Greenchoice’s stakeholders

 • Klanten (consumenten en zakelijk)

 • Medewerkers en Ondernemingsraad

 • Producenten

 • Energiecoöperaties

 • Aandeelhouders

 • Commissarissen

 • Maatschappelijke partners

 • NGO’s en belangenorganisaties

 • Financiers en crowdfundingplatformen

 • Toeleveranciers

 • Overheidsinstanties en lokale autoriteiten

 • Brancheverenigingen

Aan de hand van het betrekken van onze stakeholders en het aangaan van dialogen zijn het afgelopen jaar enkele onderwerpen en zorgen onder de aandacht gekomen.

De energiesector is erg competitief en consumenten switchen regelmatig van leverancier. Uit dialoog met onze klanten (i.e., consumenten) kwam als negatieve feedback de lange wachttijd naar voren. Daarnaast bleek uit deze gesprekken dat onze processen en tools die klanten gebruiken om gegevens te bekijken en te beheren gebruiksvriendelijker gemaakt dienen te worden. Greenchoice heeft hierop actie ondernomen door het invoeren van een klantcontact tevredenheidsonderzoek. Hiermee krijgen wij inzicht in de verwachtingen en wensen van onze klant om verder te verbeteren. Daarnaast is er een project gestart om het klantcontact efficiënter te maken. Vanuit dit project zijn enkele verbeteringen doorgevoerd voor het berekenen van de termijnbedragen en offertes, het implementeren van een financieel platform en het versimpelen van het invoeren van online meterstanden. 

Dit zijn enkele voorbeelden van concrete acties die volgden uit het betrekken van onze stakeholders en het voeren van dialogen.