Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze medewerkers

Bij Greenchoice Groep werken 523 medewerkers (2020: 534), verdeeld over onze drie locaties. We realiseren ons dat gezonde, gelukkige en tevreden medewerkers de basis zijn voor onze organisatie. Daarom investeren we veel in persoonlijke ontwikkelkansen, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. 

 

2019

2020

2021

Totaal aantal medewerkers

466

534

523

Gemiddeld FTE

367

436

468

Mannen (FTE)

218

265

289

Vrouwen (FTE)

149

171

179

% full-time

46%

47%

46%

% part-time

54%

53%

54%

% medewerkers met vaste aanstelling

79%

79%

78%

% medewerkers met tijdelijke aanstelling

21%

21%

22%

% mannen met een leidinggevende rol

78%

65%

69%

% vrouwen met een leidinggevende rol

22%

35%

31%

20 Jaar Greenchoice

Greenchoice bestond in april 2021 20 jaar, reden voor een feestje. Om het jubileum feestelijk te vieren ontvingen alle medewerkers een adventkalender en werd een online Green Party georganiseerd. Met de adventskalender konden medewerkers podcasts luisteren, ontvingen ze kleine geschenken en werden er foto’s en video’s gedeeld waarin herinneringen werden opgehaald.

De Nieuwe Werkbalans

Greenchoice en KiesZon hebben in 2021 De Nieuwe Werkbalans geïmplementeerd. Dit beleid beschrijft de terugkeer naar kantoor, waarbij thuiswerken ook na corona gedeeltelijk mogelijk en wenselijk blijft. Met De Nieuwe Werkbalans werken medewerkers minimaal twee dagen per week op kantoor. Thuiswerken kan en mag voor de overige dagen.

Om de transitie naar De Nieuwe Werkbalans goed te begeleiden en te  faciliteren, hebben Greenchoice en KiesZon een e-learning en een aantal workshops ontwikkeld. Verder hebben alle medewerkers een basisuitrusting ontvangen met o.a. een laptop met toebehoren en een beeldscherm. Bovendien werd een verbouwing in 2022 voorbereid om meer videobellen te kunnen accommoderen in ons pand in Rotterdam. Hiervoor worden meer aparte ruimtes gecreëerd. 

Het concept creëert flexibiliteit en biedt ruimte voor keuzevrijheid. De medewerkerstevredenheid is, op deelaspecten, verbeterd.

Keuzebudget

Sinds 2021 ontvangen medewerkers een nieuwe arbeidsvoorwaarde: het keuzebudget. Binnen Greenchoice streven we naar flexibiliteit en maatwerk. De afgelopen jaren merkten we dat niet iedereen dezelfde wensen heeft ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenpakket. Met goedkeuring van de ondernemingsraad werken we per 1 januari 2021 dan ook met een keuzebudget. Een keuzebudget is een manier om medewerkers zelf keuzes te laten maken in verschillende arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het kopen van meer verlofdagen.

Verzuim

Het verzuimpercentage voor Greenchoice is gestegen van gemiddeld 3% in 2020 naar gemiddeld 5% in 2021. Voor KiesZon zien wij eenzelfde trend, van gemiddeld 4% eind 2020 naar gemiddeld 6,1% in 2021. Dit is ook in lijn met een stijgende landelijke verzuimtrend, al is de stijging groter dan landelijk gemiddeld is waargenomen. Maar dat is te verklaren door de voorafgaande grotere daling in verzuim dan het landelijk gemiddelde in 2020.

Aandacht voor vitaliteit

In 2021 zien we een lichte afname van de medewerkerstevredenheid (Greenchoice: 7,7 (2020: 8,2), KiesZon: 7,6 (2020: 7,8)), toename van het verzuim en een toename van de uitstroom (Greenchoice: 20% (2020: 12%), KiesZon: 26% (2020: 20%)). Deze ontwikkelingen lijken deels toe te schrijven aan de coronapandemie: veelvuldig verplicht thuiswerken en het gemis van sociale contacten en activiteiten. Corona heeft invloed gehad op het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers, ondanks verschillende initiatieven (bijv. online nieuwjaarsborrel, digitale teamuitjes, online onboarding programma). Om meer inzicht te krijgen in de fysieke en mentale gesteldheid van medewerkers, zijn we in 2021 na instemming van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad gestart met het op vrijwillige basis aanbieden van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Dat doen we met een externe partner, Active Living.

Aantrekken en behouden van talent

In 2021 hebben we gemerkt dat de arbeidsmarkt overspannen was. De uitstroom nam toe en de werving van nieuwe collega’s werd een steeds grotere uitdaging. Om het aantrekken en behouden van talent meer kracht bij te zetten, hebben we eind 2021 besloten om een corporate recruiter aan te stellen. Door een toegewijde recruiter aan te trekken, hopen we sneller de interesse te wekken van goede kandidaten op de arbeidsmarkt. Ook willen we inzetten op nieuwe wervingskanalen, waaronder referral (medewerker werft medewerker). Eind 2021 stonden er nog 19 vacatures open.

Diversiteit

Onder andere vanuit de Ondernemingsraad is het thema diversiteit en inclusie sterker naar voren gebracht in 2021. De OR en ook het HR team heeft zich inmiddels (in 2022) laten scholen op dit gebied. Diversiteit op gebied van geslacht, etnische en culturele achtergrond, drijfveren en managementstijl heeft een belangrijke rol gespeeld in de samenstelling van het nieuwe leiderschapsteam. Nu dit team compleet is in 2022, willen we op korte termijn een beleid uitstippelen voor de gehele organisatie. Het stimuleren van diverse achtergronden naar leidinggevende en gezichtsbepalende posities zal daarbij centraal staan.

Nieuwe strategie, nieuwe structuur

In lijn met de nieuwe strategie is een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt. Vanaf 2022 werken Greenchoice en KiesZon als één organisatie (de Greenchoice Groep), met twee merken (Greenchoice en KiesZon), vanuit dezelfde visie en missie, en vanaf drie locaties (Rotterdam, Nijmegen en Rosmalen). De Greenchoice Groep krijgt een statutaire directie, de algemeen directeur en de financieel directeur, en 5 directors. De statutaire directie en de directors vormen samen het leiderschapsteam.

In de zoektocht naar de directors heeft Greenchoice zich als doel gesteld om te komen tot een divers leiderschapsteam, waarbij o.a. aandacht is geweest voor competenties, drijfveren, leiderschapsstijl, gender en etniciteit. Het leiderschapsteam zal in 2022 als compleet team van start gaan.

In de nieuwe structuur hebben we onszelf georganiseerd in klantketens (B2B en B2C) en productketens (commodity en non-commodity). De B2B-markt heeft een prominente plek gekregen in het leiderschapsteam. Hetzelfde geldt voor IT & Data, zodat we vol kunnen inzetten op platform ontwikkeling en het gebruik van slimme data.