Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nieuwe strategie: van leverancier naar platform voor groene keuzes

In juni 2021 heeft de RvC de door directie en collega’s ontwikkelde nieuwe strategie ‘Platform voor klimaatpositiviteit’ vastgesteld. We willen iedereen helpen die groene (duurzame) keuzes wil maken en stappen wil zetten naar klimaatpositiviteit. Hiermee bedoelen we keuzes die allemaal een positieve impact hebben op het klimaat en waarmee een klant opgeteld uiteindelijk een negatieve CO2-uitstoot kan bereiken. Dit kan alleen als er op alle fronten rekening gehouden wordt met het milieu. Door bijvoorbeeld zelf energie op te wekken, energie te besparen, of door minder te consumeren en je levensstijl aan te passen. 

We zien voor onszelf een ontwikkelpad, waarin we van een energieleverancier verschuiven naar een platform voor groene keuzes. Naast het leveren van duurzame energie, gaan we klanten helpen bij het maken van individuele keuzes op basis van data. Zo nemen we belemmeringen weg voor de ‘next-best-step’ naar klimaatpositiviteit. Greenchoice wordt het centrum van een ecosysteem voor verduurzaming door oplossingen in partnership te ontwikkelen en aan te bieden. Hierbij willen we er voor zorgen dat klanten ook financieel kunnen profiteren van de energietransitie.

We leveren al diensten die we gaan aanbieden op dit platform (zie o.a. paragraaf Stap voor stap naar klimaatpositiviteit), maar hier zullen ook nieuwe diensten op aangeboden worden. Deze diensten zullen er allemaal op gericht zijn om klanten stappen te laten zetten naar klimaatpositiviteit. Of iemand nu in een huurwoning of koopwoning woont; iedereen moet mee kunnen doen met oplossingen voor energiebesparing of duurzaam opwekken. Op eigen dak óf in een collectief zonnedak of windmolen in de buurt.

We gaan met dit platform een nog bredere doelgroep opzoeken, waarbij we ook graag klanten helpen die nog niet zo klimaatbewust leven maar wel een stap willen zetten. Om dit platform te laden, werken we vanuit de volgende overtuigingen:

1. Iedereen moet klimaatpositief kunnen leven.
2. Iedereen moet kunnen profiteren van de energietransitie.
3. Wij zorgen dat groene keuzes leuk, makkelijk en rendabel zijn.
4. Groot of klein, iedere stap telt.
5. Over duurzaamheid kun je niet anders dan transparant zijn.
6. De energietransitie maken we samen.