Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Maatschappelijke partners

De energietransitie is bij uitstek een ontwikkeling die vraagt om een goede samenwerking. Door samen te werken met maatschappelijke partners maken we nog meer impact. Greenchoice steunt daarom al jaren lokale initiatieven, vanwege de synergie tussen een landelijk opererend duurzaam energiebedrijf en lokale coöperaties. Lokaal zit veel kennis en draagvlak voor lokale duurzame energieprojecten. Wij vullen dat aan met 20 jaar kennis en ervaring binnen de energiemarkt en onze mogelijkheden om te helpen in de administratie. Maar ook onze betrokken klanten, financieringsmogelijkheden en de mogelijkheid om projecten te bouwen én onderhouden zijn voor veel partners relevant. Vaak vinden we ook een gezamenlijk belang in onze missie en visie. Met bijvoorbeeld Natuurmonumenten wordt om die reden al jarenlang samengewerkt aan het stimuleren van bosaanplant en biodiversiteit. Hieronder volgen enkele voorbeelden van onze maatschappelijke partners waarmee wij continu werken aan verduurzaming van Nederland.