Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Deelname Greenchoice

Greenchoice is zowel lid- als bestuurslid van Energie-Nederland (via onze algemeen directeur) als de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (via onze financieel directeur). KiesZon is daarnaast lid van Holland Solar. Deze brancheverenigingen zijn bedoeld om de gezamenlijke belangen van aangesloten leden te bundelen. Om zo één geluid te geven richting overheden rondom beleid dat zij voeren. Dit is belangrijk omdat we op die manier laten zien dat we als sector breed gedragen oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen in de energietransitie. Door de tijd die ons bestuur steekt in deze functies, zorgen wij dat de duurzame missie en visie van Greenchoice - zoveel als mogelijk - onderdeel wordt van de uitingen van deze brancheverenigingen. Daarmee hopen wij een gunstig effect te hebben op de verduurzaming van Nederland.

Ook is Greenchoice lid van de Schuldeiserscoalitie – Greenchoice vervult sinds 01-01-2021 de ambassadeursrol binnen de schuldeiserscoalitie. De schuldeiserscoalitie bestaat uit verschillende grote ondernemingen die opereren op de consumentenmarkt . Het gemeenschappelijke doel is het bestrijden van armoede, preventie en het vroeg signaleren van problematische schulden, kennisuitwisseling op het gebied van credit management, het uitwerken en opschalen van best practices, het invloed uitoefenen op overheid/wetgeving (via lobby) en het onderhouden van contacten met belangenverenigingen, lectoraten op het gebied van schulden. Tot slot heeft de coalitie het ethisch manifest ondertekend en onderwerpen we onszelf periodiek aan een self assessment op dat vlak.