Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Klimaatakkoord en Europese ambities

In 2015 is het Parijs Akkoord ondertekend: een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5⁰C en maximaal 2⁰C. Op 14 juli 2021 presenteerde de Europese Commissie een nieuw maatregelenpakket onder de naam ‘Fit For 55’. Dit pakket heeft als doel een CO2-reductie van ten minste 55% te realiseren in 2030. Ook Nederland heeft in het nieuwe Regeerakkoord de nationale doelstelling verhoogd naar 55% CO2-reductie in 2030. Greenchoice is blij met deze ambities, maar we zien dit graag snel vertaald naar concrete daden. Uiteindelijk zal komende jaren moeten blijken of beleid en beschikbare budgetten daadwerkelijk de energietransitie versnellen. De eerste signalen zijn positief, waarmee wij verwachten onze klanten steeds beter te kunnen helpen bij het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden, het opwekken van duurzame energie én duurzamer leven op andere vlakken.