Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Governance omtrent risico’s

De directie is verantwoordelijk voor het risicomanagement, het onderhouden van een functionerend risicomanagementsysteem en de uitvoering van systematisch risicomanagement binnen Greenchoice. Directieleden zijn verantwoordelijk voor het promoten van risicobewustzijn en vervullen een voorbeeldfunctie. Ook leggen zij verantwoording af aan de RvC over de structuur en het algemene risicoprofiel.

In de dagelijkse praktijk heeft de directie specifieke bevoegdheden toegewezen aan het Portfolio Management Overleg (PMO), het Commercieel Overleg (CO) en het Operationeel Overleg (OO). Er is opdracht gegeven aan Team Risk om de dekking en werking van het risicomanagementbeleid te evalueren.