Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Naleving wet- en regelgeving

Greenchoice wil te allen tijde voldoen aan wet- en regelgeving. Greenchoice heeft daarom een compliance officer in dienst om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Dit wordt onder meer gewaarborgd door middel van het periodiek uitvoeren van Control Self Assessments (CSA) aan de hand van de Risk Control Matrices (RCM). Verder wordt extern toezicht gehouden door diverse toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Van vier datalekken hebben we melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.