Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Naleving sector gedragscodes

Energie-Nederland heeft een tweetal gedragscodes opgesteld in overleg met toezichthouder ACM. De gedragscodes ‘Consument en Energieleverancier 2020’ en ‘Leveranciers Slimme Meters 2012’ van Energie-Nederland. Greenchoice heeft beide gedragscodes van toepassing verklaard. In de gedragscode ‘Consument en Energieleverancier 2020’ staan gedragsregels voor contacten tussen ons als energieleverancier en de consument met betrekking tot de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van de leveringsovereenkomsten. In de Slimme meter gedragscode staat beschreven hoe wij omgaan met de gegevens uit de slimme meter. Greenchoice voldoet aan het gestelde in de beide gedragscodes.