Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Intern meldpunt en de vertrouwenspersoon

Binnen onze organisatie streven wij een cultuur na waarin collega’s elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. In het geval van ongewenst of niet integer gedrag, kan elke medewerker daar (ook) melding van doen bij de vertrouwenspersoon en/of de compliance officer. In 2021 zijn er twee meldingen gedaan die verband houden met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of andere integriteitsissues. Waar nodig bespreekt de vertrouwenspersoon respectievelijk de compliance officer dit met de directie en kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen en/of kunnen aanpassingen worden doorgevoerd om de situatie structureel te verbeteren. Dit is niet nodig gebleken in 2021.

Afgezien van de bovengenoemde mogelijkheden om zaken aan te kaarten is er ook een mogelijkheid om de integriteitsmeldingen vertrouwelijk te doen op basis van de klokkenluidersregeling. Van deze mogelijkheid is in 2021 geen gebruik gemaakt.