Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Gedragscode

Om aan de Greenchoice medewerkers duidelijk te maken wat wij van hen verwachten en welk gedrag wij juist niet tolereren, hebben wij een gedragscode opgesteld. In de Greenchoice Gedragscode zijn principes vastgelegd (waaronder het belang van ethisch, integer en compliant handelen) die we in acht (moeten) nemen bij het uitvoeren van ons werk. De principes zijn tegelijk ook een afspiegeling van de cultuur van openheid, respect en organisatiekwaliteit die we hebben en willen behouden.

Onze Gedragscode is gericht op het kennen en toepassen van de regels, de normen en waarden van Greenchoice in relatie tot elkaar, onze klanten, duurzaamheid, onze zakenpartners en onze stakeholders.