Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10. Corporate Governance

Greenchoice B.V. (Greenchoice) is een structuurvennootschap. De directie heeft de dagelijkse leiding over de onderneming en is verantwoordelijk voor het beleid. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de onderneming. De commissarissen zijn benoemd door de aandeelhouders.

De Corporate governance structuur van Greenchoice is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en de statuten van de vennootschap. Bij de inrichting daarvan is beoogd om de belangen van de verschillende stakeholders op evenwichtige wijze tot hun recht te laten komen.