Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Waardecreatiemodel

Door het leveren van groene stroom en bosgecompenseerd gas, het ontwikkelen van nieuwe zonprojecten (KiesZon), investeren in opslag- en flexdiensten, en het helpen van klanten om zelf energie te besparen én op te wekken, versnellen we de energietransitie en dragen we bij aan maatschappelijke waarde door reductie van CO₂ emissies. Binnen onze missie helpen we onze klanten om in hun eigen omgeving groene, duurzame keuzes te maken.

Om waarde te creëren, maken we gebruik van verschillende middelen of ‘kapitalen’. Op menselijk vlak zijn dit onze medewerkers en klanten, maar ook ons netwerk. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die zich inzetten voor onze bosprojecten, de tientallen energiecoöperaties waarmee we lokaal nieuwe energieprojecten realiseren en onze partners. Daarnaast hebben we financieel kapitaal nodig en gebruiken we natuurlijke grondstoffen, zoals aardgas.

We leveren stroom en bosgecompenseerd gas aan 585.000 particuliere klanten en 34.000 zakelijke klanten. Ruim een derde van onze klanten wekt zelf groene stroom op en dit aandeel groeit snel. Ook onze klantenservice wordt hierbij gewaardeerd. Verder ontwikkelen we nieuwe diensten in samenwerking met partners om bijvoorbeeld in te zetten op energieopslag en -timing en het faciliteren van de warmtetransitie. Onze verkoop van aardgas compenseren we met bosprojecten. In 2021 hebben we met onze partners meer dan één miljoen hectare beschermd en ruim 900.000 bomen geplant.

Dit alles heeft inmiddels serieuze impact met toegevoegde waarde voor onze stakeholders, de natuur en het klimaat. Zo versnellen we de energietransitie en is er meer schone energie beschikbaar. We voorkomen onnodige emissies en dragen actief bij aan klimaatmitigatie. Greenchoice realiseert energieprojecten voor én door bewoners en bedrijven en maakt het mogelijk dat Nederlandse huishoudens weer weten waar hun energie vandaan komt. Zo geven we energieconsumenten meer invloed op hun eigen energievoorziening en zorgen we ervoor dat steeds meer mensen aan de energietransitie mee kunnen doen en ervan profiteren. Met partners zorgen we voor het behoud van natuur en biodiversiteit, bijvoorbeeld met de aanplant van nieuwe voedselbossen.

Klik hier om naar het online waardecreatiemodel te gaan.