Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ethiek en integriteit

Goed gedrag en integriteit zijn onderwerpen waar we elke dag bewust en onbewust mee bezig zijn. Het belang van ethisch, integer en compliant handelen is vastgelegd in onze Gedragscode. Door middel van die Gedragscode, het awareness programma (over de gedragscode, privacy en informatiebeveiliging) en een klokkenluidersregeling zorgen we voor het behoud van een ethische en integere organisatie. De Compliance Officer is verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van een integere cultuur onder medewerkers en zorgt dat Greenchoice voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

In de Greenchoice Gedragscode zijn principes vastgelegd (waaronder het belang van ethisch, integer en compliant handelen) die we hanteren bij het uitvoeren van ons werk. De principes zijn tegelijk ook een afspiegeling van de cultuur van openheid, respect en organisatiekwaliteit die we hebben en willen behouden. Onze Gedragscode is bedoeld voor - en van toepassing op - al onze medewerkers en gericht op normen en waarden binnen de organisatie, maar zeker ook naar onze klanten.

Het belang van de handelen in overeenstemming met de principes uit de Gedragscode wordt onderstreept door opname van dit onderdeel in het awareness programma. Met dit programma proberen we iedereen in de organisatie bewust en bekwaam te maken op dit gebied. In 2019 introduceerden wij de e-learning “Ons moreel kompas”. Deze e-learning is verplicht voor alle medewerkers van Greenchoice en wordt elke 3 jaar herhaald. In de tussenliggende tijd wordt de kennis en kunde up-to-date gehouden met een vernieuwende trainingsmodule, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie en gamificatie zodat elke medewerker een leerervaring op maat krijgt. 

Naast het periodiek doorlopen van het awareness programma wordt iedere medewerker gevraagd om jaarlijks te verklaren dat hij/zij zich bij de uitoefening van zijn/haar functie zal houden aan de Gedragscode. Nieuwe medewerkers nemen bij indiensttreding kennis van de Gedragscode en verklaren bovendien jaarlijks dat ze conform de Gedragscode zullen handelen.

Per ultimo 2020 heeft 88% van de medewerkers verklaard te handelen in overeenstemming met de Gedragscode. Doelstelling was gesteld op 90%, en is dus helaas niet behaald. En per jaareinde heeft 92% van de medewerkers de e-learning “ons Moreel Kompas” doorlopen en 79% de trainingsmodule succesvol afgerond en een certificaat ontvangen. 

In het geval van ongewenst of niet integer gedrag, kan elke medewerker daar melding van doen bij de Compliance Officer. De compliance officer zal dan met de directie overleggen en analyseren of dit een incident is en maatwerk leveren of kijken of hier een structurele verbetering wenselijk is. Daarnaast is er ook een klokkenluidersregeling waarmee medewerkers vertrouwelijk integriteitsmeldingen kunnen doen. Er is in 2020 van beide mogelijkheden geen gebruik gemaakt.