Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze eigen CO2-footprint

Bij Greenchoice werken we aan het vergroenen van Nederland. Elke dag vragen we onze klanten groene keuzes te maken, maar we kijken natuurlijk ook naar onszelf. Om onze eigen CO2-footprint in kaart te brengen en uitstoot te verminderen, gebruiken we de CO2-Prestatieladder. Inmiddels zijn we gecertificeerd op CO2-prestatieladder niveau 3. Het betekent dat we nu voor onze eigen organisatie en projecten een werkend CO2-managementsysteem hebben, dat jaarlijks zal worden getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. We streven ernaar om in 2021, ten opzichte van 2018, 35% minder CO2 uitstoten.

Onze totale CO2 uitstoot scope 1 en 2 in 2020 was 425 ton. Dat is 37% lager dan vorig jaar (678 ton CO2). Deze verlaging is deels veroorzaakt doordat er minder gereisd is door medewerkers, grotendeels door COVID-19. Ook is het stroometiket van met name het pand van KiesZon sterk verbeterd. We hebben onze scope 1 en 2 emissies gecompenseerd met het bosaanplantproject Kibale (Oeganda) . In onderstaande figuur zie je de CO2 footprint per onderdeel. In de berekening zijn de kantoren van Greenchoice, KiesZon in Rosmalen en ETG in Nijmegen meegenomen.

In onderstaande grafiek zie je onze totale CO2 footprint. Ook maken we onderscheid tussen scope 1 en scope 2 emissies (zie kader). Het is ons doel om in 2021 35% CO2 reductie te realiseren ten opzichte van de totale uitstoot van 2018, genormaliseerd voor aantal FTE groei. We hebben dat doel in 2020 (wel mede door COVID-19) al bijna gehaald: 34% reductie t.o.v. 2018.

In de CO2 footprint van 2018 is Qurrent per 1 oktober meegerekend.


Achtergrond: Scoping van CO2 emissies

Bij CO2 berekeningen maken we onderscheid tussen 3 scopes:

  • Scope 1: directe CO2-uitstoot, die wordt veroorzaakt door eigen bronnen binnen onze organisatie. Het gaat hier om de uitstoot door eigen activiteiten.

  • Scope 2: omvat de indirecte uitstoot van CO2 door de opwekking van zelf gekochte en verbruikte energie, die we intern gebruiken.

  • Scope 3: omvat de indirecte uitstoot van CO2 veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Dit is de uitstoot door bronnen niet in het bezit van Greenchoice en waar we ook geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan ingekochte materialen en uitbestede werkzaamheden.