Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Impact case: Windpark Streepland

De urgentie voor grootschalige groene energieopwekking is groot. Toch is het belangrijk om niet als een kip zonder kop op iedere beschikbare vierkante meter zonne- en windparken te gaan bouwen. Terecht kan dit leiden tot protest en weerstand uit de omgeving. Greenchoice werkt daarom al jaren aan collectieve opwekprojecten die we voor- en samen met omwonenden realiseren. Windpark Streepland is hier een mooi voorbeeld van. Een initiatief van Windunie, Meewind en Greenchoice.

Een initiatief van Windunie, Meewind en Greenchoice

Jennie Tissingh: “Langs de A16 worden 28 windmolens gebouwd. Daarvan vormen drie molens het windpark Streepland. Om windpark Streepland in goede harmonie met de omgeving te kunnen bouwen en exploiteren, hebben Greenchoice, Windunie en Meewind het samenwerkingsverband “Goede Buren” opgericht. Goede Buren had het winnende plan ingediend voor de ontwikkeling van deze drie molens. In dit plan staan voorstellen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen tijdens de bouw en als de molens eenmaal draaien. Maar ook voorstellen om de opbrengsten uit de molens deels terug te laten vloeien naar de omgeving en voorstellen om op een andere manier bewoners mee te nemen in de uitdaging van duurzame energie, bijvoorbeeld via kunst en educatie. De wijze waarop dit gebeurt doen we voor zover mogelijk ook samen met de omwonenden. Doordat we actief met hen in gesprek blijven, weten we wat er bij hen speelt en waar de zorgen liggen, zodat we hier tijdig op in kunnen spelen. Dankzij deze unieke aanpak willen we draagvlak krijgen voor de duurzame energie in het algemeen en specifiek voor windpark Streepland.”

Windpark Streepland in cijfers

  • 3 windmolens

  • Type Nordex

  • 17,1 MW opgesteld vermogen

  • Planning start productie: eind 2022

  • Aanbod voor gratis stroom voor minimaal 500 omwonenden