Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Impact case: Ecostroom

Energiecoöperatie Ecostroom is een initiatief voor en door inwoners van Amsterdam. Als bewoners-energiecoöperatie heeft Ecostroom de meeste collectieve zonne-energie projecten van Nederland. De zonnepanelen liggen op scholen en sportverenigingen en op iconische gebouwen, zoals de Gashouder in het Westerpark.

Ecostroom is de koploper onder lokale energieprojecten

In 2020 groeide Ecostroom door naar circa 1.000 leden. Er zijn zeventien projecten opgeleverd, waaronder twee collectieve projecten op daken van een VvE en twee projecten op daken van particuliere huurwoningen, zoals die aan het August Allebeplein (zie foto). In 2020 hoopt Ecostroom wederom veel nieuwe zonne-energieprojecten door bewoners te realiseren.

Noortje van Kleef, voorzitter van Ecostroom: “Greenchoice is als vaste partner van Ecostroom een prettige partij om mee samen te werken. De meeste van onze leden zijn klant van Greenchoice. Daarnaast neemt Greenchoice de door de coöperatie opgewekte energie af en verrekent de energiebelasting van onze deelnemers aan de Postcoderoosprojecten. We laten onze leden vrij in hun keuze, maar bevelen Greenchoice wel actief aan als goede groene energieleverancier met betaalbare tarieven en een goede service.”

Ecostroom in cijfers

  • 1000 leden

  • 22 projecten

  • 2,3 MWp opgesteld vermogen

Foto: Bezoek aan het August Allebeplein, vlnr Martijn Luijtze (Ecostroom) Edward Stigter (gedeputeerde Provincie Noord-Holland), Noortje van Kleef (Ecostroom).