Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Totale impact van onze buitenlandse bosprojecten

De fondsen die we opzij zetten om aardgasverbruik van klanten te compenseren besteden we aan onze bosprojecten. Samen met onze partners realiseerden we de onderstaande impact!

Indicator

Totaal 2020

Hectare beschermd gebied

1.089.798

Hectare hersteld gebied

5.772

Hectare gericht op duurzame landbouw

10.195

Bomen geplant

600.579

Hectare aangeplant gebied

224

Hectare herbebost gebied

40

Bedreigde diersoorten volgens IUCN, die met bosprojecten beschermd worden

141

Trainingen gegeven over duurzame landbouw

1.151

Deelnemers in trainingen

5.923

Waterputten hersteld

144

Banen gecreëerd en behouden

872

Indirecte banen gesteund

17.337

Personen die direct gebruik maken van het bos-ecosysteem

261.705

Projecten geholpen met microfinance

8

Geïnvesteerd bedrag in lokale infrastructuur (US dollar)

72.227

Op de volgende pagina's lees je meer over de specifieke projecten die we steunen, in het buitenland en in Nederland!