Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Rimba Raya - Indonesië

Rimba Raya is een biodiversiteitsreservaat op Kalimantan en bestaat grotendeels uit tropisch veenbos: één van de meest biodiverse maar óók bedreigde soorten regenwoud en ecosystemen. Naar schatting verdwijnt per minuut wereldwijd een voetbalveld aan dit soort bos. Ons project gaat dit tegen. We financieren een stichting die zich bezighoudt met herbebossen en uitbreiden van cruciaal orang-oetangleefgebied.

Het biedt daarnaast werkgelegenheid en leert de lokale bevolking duurzame alternatieven voor levensonderhoud. Soms gebeurt dat door microkredieten te verstrekken, maar vaker door samenwerking en kennisdeling.

  • Omvang en ligging - Het gebied is 65.000 hectare groot en ligt aan het beroemde Tanjung Puting National Park in Kalimantan.

  • Aangeplant - In 2020 droegen we bij aan de aanplant van 53.000 bomen.

  • Biodiversiteit – Er zijn 94 bedreigde dier- en plantensoorten: o.a. orangoetans, neusapen, Maleise beren en schubdieren.

  • Mens en maatschappij - Rimba Raya biedt vaste werkgelegenheid aan 71 mensen. Die ondersteunen op hun beurt weer bijna 11.000 mensen in de 10 omliggende dorpen bij de ontwikkeling van duurzame landbouw, visserij, gezondheidsvoorzieningen, groene energie, schoon drinkwater en (bos)brandveiligheid.

  • Hoogtepunten - Er werden trainingen gegeven om de capaciteit van Farmer Groups (KT) te versterken. Het doel was om hen te helpen hun vaardigheden in de teelt en landbouw te verbeteren via de Peatland Farmer Field School (Peatland-FFS) van het project. Naast het focussen op het verbeteren van landbouwvaardigheden, werden de deelnemers getraind in het voorbereiden van hun land voor landbouwontwikkeling zonder het gebruik van traditionele ‘slash and burn’ -methoden.

  • COVID-19 - Bij het begin van de COVID-19-uitbraak leverde het project gezichtsmaskers en vitamine C-dozen voor dorpelingen als een preventieve maatregel tegen de verspreiding van het virus. Er werden honderd posters en meer dan 20 billboards verspreid over zestien dorpen en 2 gehuchten om de aanbevolen maatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het lokale gezondheidsbureau te communiceren, zoals onder andere goede ademhalingshygiëne, social distancing.