Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nederlandse bosprojecten

Met onze bosprojecten in Nederland richten we ons op het aanjagen en ontwikkelen van voedselbossen, het voorkomen en herstellen van de gevolgen van essentaksterfte en het vergroten van biodiversiteit.

Voedselbossen

Een voedselbos combineert het wilde van een natuurlijk bos, met de productie van een akker. Door verschillende beplantingslagen – die elkaar versterken – blijft het bos levend en weerbaar. Er groeien hoge kruinbomen zoals walnoot en tamme kastanje, klimmers als de kiwi en druif, struiken met bessen en noten, kruiden en bodembedekkers. Wij geloven in de voordelen van het multifunctionele karakter van voedselbossen en financieren daarom verschillende voedselbosinitiatieven.

Op acht hectare kaal grasland onder de rook van Amsterdam beheert Staatsbosbeheer momenteel één van de grootste voedselbossen van Nederland: Voedselbos Houtrak. Dit bos is zo ingericht dat het zichzelf volledig in stand houdt. In 2020 zijn er enkele plantdagen en excursies gehouden. Het bos is open voor bezoekers, die zich straks Nederlandse bosprojecten kunnen verwonderen over wat er allemaal op acht hectare te vinden en te plukken is. Het voedselbos komt tot stand door de visie en wilskracht van Stichting Voedselbosbouw Nederland en een financiering van Greenchoice.

Inmiddels loopt ook voedselbos Droevendaal van de Wageningen Universiteit op volle toeren. In dit pilotproject doen studenten onderzoek en delen kennis met scholieren en geïnteresseerden. Het doel is om in de komende jaren een gevarieerd voedselbos te ontwikkelen met een hoge productie en rendement. In 2020 waren er ondanks COVID-19 toch nog meer dan 600 bezoekers en kwamen studenten van het project 2 keer in de internationale pers:

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/05/how-a-small-dutch-town-is-shaping-the-future-of-your-food-wageningen-netherlands 

https://www.nationalgeographic.nl/milieu/2020/02/voedselbossen-een-alternatief-voor-intensieve-landbouw 

Greenchoice ondersteunt ook het Duurzame Doorbraak programma van de Stichting Voedselbosbouw Nederland. Er zijn in 2020, samen met de hulp van een paar andere sponsoren, projecten begonnen waarin in totaal 55 hectare bestaand landbouwgrond omgezet wordt in voedselbossen. Het betreft 9 landbouwgronden van boeren die met een deel van hun land willen experimenteren met voedselbosbouw.

Biodiversiteit

Vlakbij onze windmolens aan het Hartelkanaal en tegenover het industriegebied van de Maasvlakte ligt een klein natuurgebied: De Duinen van Oostvoorne. Het is een uniek maar ook kwetsbaar gebied met onder andere enkele vogelbroedeilanden. Door de stikstofuitstoot van de industrie vindt er overwoekering plaats. Samen met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap richten we ons op het weer geschikt maken van de eilanden bij het Groene Strand voor vogels die in deze duingebieden broeden. Bekijk deze video om te zien hoe dat er in de praktijk uitziet.

Het project lijkt echt effect te hebben op de biodiversiteit, want er zijn in de monitoringrondes een aantal bijzondere flora en fauna soorten gevonden. Toch was het voor de broedvogels een minder goed jaar. Door de COVID-19 lockdown situatie in het voorjaar, zijn er meer mensen het gebied in gekomen en hebben in sommige gevallen ook het broedgebied verstoord. Hierdoor zijn er een stuk minder broedparen waargenomen dan de twee jaren ervoor.