Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Mangroveproject - Guinee-Bissau (Wetlands International)

Greenchoice is eind 2020 een samenwerking aangegaan met Wetlands International. Binnen die samenwerking zijn we een mangrove-herstelproject in Guinee-Bissau gaan steunen dat op dit moment in de opstartende fase zit. Mangroven zijn zeer productieve ecosystemen met een primaire productie die gelijk is aan die van tropische regenwouden. Mangroven kunnen grote hoeveelheden koolstof opslaan in hun biomassa en bodem.

Veel mangroven zijn verloren gegaan als gevolg van het kappen en verbranden voor rijstteelt. De laatste jaren zijn veel boeren echter overgestapt op cashewnotenproductie buiten de mangroven, terwijl anderen naar de stad zijn gemigreerd. Als gevolg hiervan kwamen tienduizenden hectares land bloot te liggen. Dit biedt de mogelijkheid om de mangroven te herstellen en koolstof op te slaan in het proces. De dijken rond de velden, die zijn aangelegd om het zoute zeewater buiten te houden, voorkomen dat mangroven zich op natuurlijke wijze herstellen. In een recente pilot heeft Wetlands International aangetoond dat bodemsanering en het doorbreken van de dijken mogelijkheden biedt voor een ecosysteemherstel dat efficiënter is en voor een robuuster herstel zorgt dan bij conventionele boomaanplantbenaderingen. We zullen deze aanpak ook hier toepassen.