Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Madre de Dios - Peru

Het gebied Madre de Dios wordt bedreigd door de aanleg van een nieuwe grote weg die de Braziliaanse havens moet verbinden met de Grote Oceaan. De weg maakt dit afgelegen gebied toegankelijker en daardoor kwetsbaarder. Het project beschermt de rivieroevers in het buffergebied door ze letterlijk in kaart te brengen. Via de oevers is namelijk ook het gebied erachter veilig. De oeverkaart werkt zo als leidraad voor al het bosbeheer.

Onderzoek ter plekke laat zien dat het beschermplan goed werkt. Het project zorgt voor ontwikkelings- en inkomensmogelijkheden voor de lokale bevolking wat illegale activiteiten zoals houtkap en stropen voorkomt. Het project steunt de gemeenschap in en om het bos met goed onderwijs, betaalt salarissen van docenten en financiert computers, boeken en ander schoolmateriaal. Ook is er aandacht voor interculturaliteit en het (leren) respecteren van de inheemse bevolking.

  • Omvang en ligging - Het project Madre de Dios ligt in Peru, grenzend aan Brazilië en Bolivia en aan de oostzijde van het Andes-gebergte.

  • Beschermd en aangeplant - Er is 98.932 hectare beschermd tegen ontbossing die voor de komende tien jaar wordt gevreesd.

  • Biodiversiteit - Er leven zes ernstig bedreigde soorten dieren en bomen, o.a. de bruinkopslingeraap, de bruine kapucijnaap, de groenvleugel ara, het reuzengordeldier, de bergtapir en de jaguar. Ook leven er inheemse stammen, zoals de Yine stam.

  • Mens en maatschappij - Het project biedt werkgelegenheid aan 528 mensen die onder andere training krijgen in terreinbeveiliging, eerste hulp, hygiëne en gezondheid. Ook krijgen ze gereedschap en materiaal om veilig hun werk te kunnen doen.

  • Hoogtepunten - Ondersteuning op gezondheids- en onderwijsgebied aan de openbare instelling van de Iñapari- en vooral aan de Yine-stam

  • COVID-19 - Het jaar 2020 vormde een grote uitdaging voor het project vanwege de uitbraak van de COVID-19 pandemie. Desalniettemin had het project de capaciteit om het werkende personeel te behouden, zonder toevlucht te hoeven nemen tot massale ontslagen die de economie van de lokale werknemers zouden kunnen schaden. Het project heeft actief deelgenomen aan de ondersteuning van lokale preventieve maatregelen samen met particuliere en openbare instellingen door middel van donaties en activiteiten die zijn ontworpen om de effecten van COVID-19 te beheersen en te verzachten.