Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kibale - Oeganda

Kibale is één van de laatst overgebleven tropische bossen in Oeganda. Samen vormen de parken een wildcorridor – een ecologische verbindingszone – van 180 kilometer. Het is één van de gebieden met de hoogste biodiversiteit van Oeganda en vormt ook een thuis voor meerdere bedreigde apensoorten. We planten bomen aan die inmiddels zijn volgroeid. Samen zorgen de bomen voor een gezond dik bladerdek wat helpt bij het herstel van de biodiversiteit van het park. Het project maakt een groot verschil op het gebied werkgelegenheid voor de lokale bevolking.

  • Omvang en ligging - 79.500 hectare ten westen van de hoofdstad Kampala. Het park grenst in het zuiden aan het Queen Elizabeth National Park.

  • Beschermd en aangeplant - De grootte van het beschermde gebied omvat 6790 hectare en er is al bijna 4200 hectare op een natuurlijke manier hersteld. Er in 2020 in het project 140.000 bomen geplant op 65 hectare.

  • Biodiversiteit - Er leven zeven ernstig bedreigde diersoorten waaronder chimpansees en rode franjeapen en dertien kwetsbare soorten, waaronder olifanten.

  • Mens en maatschappij - Het Kibale-project leverde in 2020 banen op voor ruim 340 mensen uit de lokale gemeenschap, zoals het houden van varkens, geiten en bijen, en de aanplant van de bomen.

  • Hoogtepunt - In 2020 is 12,69 kilometer loopgraven onderhouden. Andere gerealiseerde effecten in 2020 waren het financieren van inkomsten genererende projecten, waaronder 19 bijenteeltgemeenschappen (training, beschermende uitrusting en honingverwerkingsapparatuur). Door middel van een project in de riviergebieden buiten het park, begonnen we het bewustzijn te vergroten bij lokale landeigenaren en zaailingen te verspreiden onder boeren langs stroomgebieden. Ook werden boeren langs de parkgrens getraind om theeplanten te kweken en te beheren voor het genereren van inkomsten en het verminderen van oogsten door wilde dieren. Bovendien leverde het project 450 inheemse boomzaailingen aan een internationale school in Kampala, die door de kinderen op hun schoolterrein werden geplant. Al deze effecten zijn deels gefinancierd door Greenchoice.

  • COVID-19 - COVID-19 heeft de werking van het project op verschillende niveaus belemmerd, maar voornamelijk op de sociale en biodiversiteitsprojecten. Begin 2020 werd het planten uitgesteld, maar nadat bosherstel als essentieel werk was verklaard, werden de activiteiten hervat.