Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kariba - Zimbabwe

Het Kariba-project verbindt meerdere nationale parken en wildreservaten en draagt bij aan het behoud van de eco-passages die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. De regio heeft helaas zwaar te kampen met ontbossing, armoede en droogte. Ook de ineenstorting van de landbouwproductie en de sterke groei van de bevolking veroorzaken een gevaar voor het bosgebied en ecosysteem. Het introduceren en stimuleren van duurzame landbouw bij de lokale bevolking werkt positief op de kwaliteit van landbouwgrond. Ook zorgt meer afwisseling in de verbouwde producten voor een gevarieerde én stabielere voedselproductie.

  • Omvang en ligging - Het projectgebied omvat 784.987 hectare bos en ligt aan Lake Kariba in Noord-Zimbabwe.

  • Beschermd en aangeplant - We hebben 4.525 nieuwe bomen geplant in 2020.

  • Biodiversiteit - Er leven 38 diersoorten die op de Rode Lijst van IUCN voorkomen, waarvan 14 bedreigde soorten. Dit zijn onder andere olifanten, leeuwen, zebra’s, buffalo’s, wilde Afrikaanse honden en impala’s.

  • Mens en maatschappij - Het project biedt direct werk aan 130 mensen. Indirect draagt het project bij aan bijna 17.000 banen. De werkzaamheden variëren van de aanleg en het onderhoud van gemeenschapsmoestuinen tot aan werken aan brandveiligheid monitoren en beveiligen van het gebied via scouts. In totaal hebben ruim 3000 lokale boeren trainingen gevolgd over landbouw, imkerij en bomen planten. En er zijn 138 waterputten herstelt op geboord in 2020.

  • COVID-19 - Met betrekking tot de impact van de pandemie is het belangrijk om te begrijpen dat de mobiliteit binnen het projectgebied, de gemeenschap en het land als geheel beperkt was. Dit had een effect op projectactiviteitstrainingen. Binnen het projectgebied waar bijeenkomsten van groepen mensen beperkt zijn tot 30 personen. Daarom zijn er in 2020 minder dan de helft van het aantal mensen getraind ten opzichte van het jaar ervoor.