Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dodoma - Tanzania

In 2018 zijn Lead Foundation en Justdiggit hun vergroeningprogramma gestart in de Dodoma-regio in centraal Tanzania. Het doel van dit programma is om uiteindelijk bijna 9 miljoen bomen op landbouwgrond te regenereren en 180.000 boeren in de Dodoma-regio te activeren. In totaal gaat het om een 20-jarig programma, bestaande uit een interventie- en duurzaamheidsfase. Greenchoice is vanaf 2020 partner in dit programma en ondersteunt actief 6 dorpen: Vilundilo, Manungu, Mnyakongo, Chimotolo, Machenje en Mautya. De methode die hier wordt gehanteerd heet Farmer-managed natural regeneration (FMNR).

Farmer-managed natural regeneration (FMNR)

Farmer-managed natural regeneration (FMNR) maakt gebruik van Agroforestry, de bewuste integratie van bomen en struiken in landbouwsystemen, maar in FMNR hoeven deze bomen niet te worden gekocht; de zaden zijn er al, gewoon verborgen in de grond. FMNR omvat de systematische hergroei en het beheer van bomen en struiken van gekapte boomstronken, gekiemde wortelsystemen of zaden. Deze hergroeide bomen en struiken worden vervolgens geïntegreerd in gewassen en gronden die worden begraasd, en helpen de bodemstructuur en vruchtbaarheid te herstellen, erosie en bodemuitdroging te remmen, bronnen en de grondwaterspiegel te herstellen en de biodiversiteit te vergroten. Sommige boomsoorten geven ook voedingsstoffen zoals stikstof aan de bodem. Nadat de bomen zijn geplant, beschermen en beheren boeren ze opzettelijk door de regeneratie van wortels en zaden die al in de grond aanwezig zijn. Deze geregenereerde bomen hebben een grotere overlevingskans dan getransplanteerde zaailingen

  • Omvang en ligging - De boeren die getraind worden in de 6 dorpen die Greenchoice ondersteunt beheren samen circa 6.600 hectare.

  • Beschermd en aangeplant - Er zijn ruim 78.000 bomen hersteld met FMNR.

  • Mens en maatschappij - Bijna 2500 boeren zijn getraind.

  • Hoogtepunt - Naast het planten van bomen is begonnen met zogenaamde Farmer managed Natural Regenration (FMNR) werk dat de gedegradeerde heuvels zal herstellen. De boeren zijn overeengekomen om deze heuvels met rust te laten voor regeneratie en zullen gedurende een periode van vijf jaar geen landbouwactiviteiten of houtkap uitoefenen. Na deze periode zal een oogstplan worden opgesteld om de boeren in staat te stellen brandhout of hout op een duurzame manier te oogsten met behoud van de herstelde bossen en op een duurzame manier landbouw te kunnen bedrijven.

  • COVID-19 - Een aantal activiteiten in het project zijn aangepast of uitgesteld. De “Training of trainers” sessies zijn verspreid over meerdere locaties en in kleinere groepen gehouden. Hierdoor kon er een goed COVID-protocol worden toegepast.De “video tour”, waarbij normaliter tot 1000 dorpelingen bij elkaar komen, zijn uitgesteld tot een geschikt moment.