Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Impact met bosprojecten

In 2020 ondersteunden we elf bosprojecten met een financiële bijdrage. Onze partners voeren bosprojecten uit in Nederland, Peru, Indonesië, Brazilië, Oeganda, Zimbabwe, Tanzania en Papoea Nieuw-Guinea. Eind 2020 zijn we een samenwerking aangegaan met Wetlands International. Binnen die samenwerking starten we als eerste met een mangroveherstelproject in Guinnee-Bissau (West Afrika). 

In Nederland hebben we vooral ingezet op voedselbossen. We steunden Stichting Voedselbosbouw Nederland in haar Duurzame Doorbraak programma waarin boeren een deel van hun land omzetten in een voedselbos. Met diezelfde stichting en Staatsbosbeheer hebben we ook in 2020 plantmateriaal gefinancierd voor het voedselbos Houtrak. Met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap richtten we ons vooral op het behoud en de verrijking van de biodiversiteit bij Oostvoorne, waar het natuurgebied veel last heeft van stikstofdepositie. 

Uitdaging: waar letten we op?

Om te zorgen dat we een zo groot mogelijke positieve impact maken met onze huidige of nieuwe bosprojecten houden we rekening met verschillende aspecten. Zo kijken we naar:

  • Duurzaamheid - Blijven de maatregelen op lange termijn intact?

  • Toegevoegde waarde - Kunnen we aantonen dat er zonder het bestaan van het bosproject meer CO2 uitstoot was geweest, bijvoorbeeld door houtkap?

  • ‘Waterbedeffect’ - Worden er CO2-emissies verplaatst naar een ander gebied buiten de projectgrens?

  • Lokale gemeenschap - Hebben lokale inwoners profijt van het project?

  • Biodiversiteit - Draagt het project bij aan het beschermen of uitbreiden van de soortenrijkdom, of juist niet?