Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Resultaten KiesZon

In 2020 heeft KiesZon € 45,4 miljoen geïnvesteerd in zoninstallaties. Gemiddeld zijn deze projecten voor circa 90% gefinancierd door vreemd vermogen.

Als groeiende organisatie realiseren we elk jaar steeds meer en grotere projecten. In 2020 is het totaal geïnstalleerd vermogen gegroeid naar 80 MWp (2019: 65 MWp). De verwachting was dat wij in 2020 100 MWp zouden kunnen realiseren. Als gevolg van  de uitbraak van COVID-19 is dit helaas niet behaald en zijn projecten doorgeschoven naar 2021. De funnel voor nog te realiseren is zeer goed gevuld voor de komende jaren en daarmee zal de executiekracht verder toenemen.

We hebben circa 250.000 panelen geplaatst in groot zakelijke zonprojecten en circa 50.000 panelen bij mensen thuis. In totaal meer dan 300.000 panelen. Dat is bijna 83.000 MWh aan duurzaam opgewekte stroom. En genoeg om 29.500 huishoudens van zonnestroom te voorzien!

De groei van de vraag naar zonne-energie heeft ook zijn impact gehad op onze organisatie. Dit in combinatie met de verdere professionalisering heeft er toe geleid dat er wederom een groei in aantal medewerkers heeft plaatsgevonden: van gemiddeld 83 FTE in 2019 naar 109 FTE in 2020. Ook bij KiesZon zien we de blijvende impact van thuiswerken als gevolg van COVID-19. Naast het faciliteren hiervan worden in 2021 verder stappen gezet in de standaardisatie van processen, systemen en werkwijzen.  

Onze inzet voor de warmtetransitie presteerde minder dan verwacht. De markt voor warmtepompen blijkt nog jong en het duurt langer dan verwacht voordat de vraag echt toeneemt. De signalen voor 2021 staan echter op groen om hier een mooie stap voorwaarts te maken.

Vooruitzicht KiesZon

Voor 2021 - en verder - zien we goede groeikansen, hoewel COVID-19 ook in het nieuwe jaar een uitdaging zal zijn. In het zakelijk segment hebben we de ambitie om bijna 140 MWp aan zonnedak- en veldinstallaties te realiseren. In het klein zakelijk segment willen wij met een gestandaardiseerde propositie, zowel technisch als qua klantproces, een substantieel aantal projecten realiseren. Daarnaast gaan we ons richten op ‘zon op infra’, oftewel op carports. Hiermee brengen we opwek, opladen en energieopslag bij elkaar. KiesZon is uitstekend gepositioneerd om de zonnerevolutie in 2021 verder vorm te geven.