Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energie timen

Op windstille of donkere momenten is er geen duurzame opwek. Op deze momenten is er ook energie nodig, die vaak komt uit fossiele brandstoffen. Om die vraag te verminderen gaan we onze klanten helpen om hun energiebehoefte zo goed mogelijk in de tijd af te stemmen op hun of onze eigen energieopwek. Energie timen noemen we dat. Hiervoor zijn we in 2020 een aantal pilots gestart met zowel consumenten als zakelijke klanten.

Case: Energie timen in Ecowijk Mandora

In Houten onderzoeken we in Ecowijk Mandora samen met consumenten wat er voor nodig is om van hun duurzame woning naar Altijd Groen te komen. De schaalbaarheid naar landelijk niveau is een belangrijk uitgangspunt. Bekijk hier de video over Ecowijk Mandora.

Tractieweg Utrecht

Bij de gemeente Utrecht doen we hetzelfde voor de gemeentewerf op de Tractieweg. We werken hiervoor samen met partners die ons geavanceerde hardware en software leveren waarmee we bijvoorbeeld elektrische auto’s ‘slim’ kunnen laden: op de momenten dat er veel duurzame stroom beschikbaar is. Ook hebben we in 2020 een pilot gedaan met ‘slim’ laden bij bedrijven met eigen laadpleinen.