Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energie besparen

Energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Energie besparen is gedragsverandering en daar is bewustzijn voor nodig. Daarom bieden we onze klanten via verschillende kanalen inzicht in verbruik en tips om te besparen op zogenoemde ‘energieslurpers’. Bijvoorbeeld door gloeilampen te vervangen voor ledlampen, kort(er) te douchen en kouder te wassen. We mailen elke klant maandelijks het Verbruiks- en Kostenoverzicht (VKO). Zo zijn zij altijd op de hoogte van het verbruik.

Klantreactie: "Fijn overzicht van kosten en verbruik op site en in app. Ook erg makkelijk om meterstanden door te geven via de app. Zeer fijne, vriendelijke, vakkundige en eerlijke medewerkers.”

Ook kunnen klanten terecht in hun persoonlijke portal: Mijn Greenchoice. Heb je een slimme meter? Dan kun je via BOKS Slim inzicht krijgen in je energieverbruik per categorie in huis.

BOKS is onderdeel van de Greenchoice-app. De app is in 2020 ruim 160.000 keer gedownload en 271.000 klanten gebruiken de app regelmatig. Ruim 40.000 klanten gebruiken de BOKS-functies in de app. In 2020 hebben wij de diensten uitgebreid naar andere kanalen en de gebruikerservaring op alle platforms gelijk getrokken. Daarnaast hebben wij meerdere onderzoeken verricht naar de wensen van de klant. Inzicht van klanten is niet gericht op live inzicht, maar specifiek op inzicht van het verbruik middels verbruiksgrafieken en waar het verbruik dan inzit (BOKS Slim). In 2021 zullen wij deze klantwensen doorvoeren in BOKS Slim, zodat het aantal gebruikers van de app vergroot kan worden.

Klantreactie: “Omdat je alles met de app kan regelen, en omdat wanneer je er niet uitkomt, er ook een goede helpdesk aanwezig is, hebben we ons contract verlengd met Greenchoice.”

Case: Energie besparen met de Woningscan

Voor wie wil weten waar hij moet beginnen met het verduurzamen van zijn woning bieden we een online woningscan. Deze scan geeft inzicht in de best passende besparingsmogelijkheden voor je woning, zoals verschillende vormen van isolatie. De woningscan levert ook advies hoeveel stroom op te wekken is via zonnepanelen op je dak. En voor degenen die hun huis al goed geïsoleerd hebben bieden we ook hybride warmtepompen aan.

Greenchoice levert groene stroom en bosgecompenseerd gas. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we in de komende dertig jaar als samenleving van het gas af. Onze gaslevering is dus een dienst met een beperkte houdbaarheidsdatum. Nieuwe vormen van warmtevoorziening zijn nodig. Wij willen onze klanten zo goed mogelijk helpen bij die warmtetransitie.

In 2020 startten we verschillende pilots waarmee we onderzoeken hoe we onze klanten het beste kunnen helpen in de warmtetransitie. We testen - samen met gespecialiseerde partners - een totaalconcept om helemaal van het gas af te gaan en een propositie in combinatie met financiering van duurzame maatregelen. 

In de periode februari tot en met juni 2020 heeft Greenchoice een pilot uitgevoerd met een propositie gericht op gasloos wonen. De pilot is in samenwerking met Woon Duurzaam uitgevoerd. Woon Duurzaam biedt een totaalconcept om je woning aardgasvrij te maken. Het thema ‘gasloos wonen’ sprak de klanten van Greenchoice aan, hetzelfde geldt voor een persoonlijk stappenplan. Echter was het aantal klanten dat mee wilde doen laag en de stap naar volledig gasloos wonen leek (nu) nog te groot. De financiële investering en ontbrekende wijkplannen spelen hierin mee. Voorlopig ligt de behoefte bij klanten voornamelijk bij het zetten van overzichtelijke kleinere stappen richting aardgasvrij wonen.

Uitdaging: Hoe geven we de warmtetransitie vorm?

De warmtetransitie levert voor ons uitdagingen op. We zijn begonnen met het aanbieden van (hybride) warmtepompen en helpen klanten via onze online woningscan met inzicht te geven in de stappen naar een gasloze woning. De vraag hiernaar stijgt nog niet zo snel, voornamelijk omdat mensen in afwachting zijn van plannen van de gemeente (in samenwerking met andere lagere overheden als provincies en waterschappen) en niet genoeg geprikkeld worden door de veel hogere energiebelasting op elektriciteit ten opzichte van gas. Daarnaast zijn warmtepompen pas zinvol als een huis goed geïsoleerd is.

Bovenstaande uitdagingen daargelaten, de warmtetransitie hoort bij onze maatschappelijke opgave de transitie invulling te geven. Daarom werken we aan een lange termijn warmtestrategie, met nieuwe diensten en producten waar zowel wij als klanten baat bij hebben. Hoe eerder we die diensten doorontwikkelen en economisch haalbaar maken, hoe eerder wij de warmtetransitie kunnen accelereren. We werken toe naar een rol als versneller en verbinder op het gebied van duurzame warmteoplossingen in huis. Een belangrijk uitgangspunt is 'inclusiviteit': iedereen moet kunnen meedoen aan deze transitie.