Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzaam bosbeheer

We dragen bij aan bosprojecten in Nederland en in het buitenland. Met die projecten zorgen we voor evenveel CO2-impact als de CO2-footprint van het gas dat we leveren aan onze klanten. Daarnaast dragen we bij aan biodiversiteit, behoud van natuur en de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen.

Omdat onze klanten niet allemaal direct van het aardgas af kunnen, compenseren we de CO2-uitstoot van het gasverbruik. Dit doen we door het beschermen van bestaande bossen, het herstellen van beschadigd bos en het aanplanten van nieuw bos.

Wat de relatie tussen CO2-uitstoot en bomen is? Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer, slaan het op in de stam, takken, wortels, bladeren, en uiteindelijk ook in de grond. Deze natuurlijk CO2-opslag van bosecosystemen is cruciaal in de totale aanpak van klimaatverandering. De CO2 die vrijkomt bij het gasverbruik van klanten compenseren we door te investeren in bosprojecten. Daarom noemen we dit gas ‘bosgecompenseerd gas’. Per geleverde kubieke meter aardgas leggen we een beetje geld opzij. Bij elkaar levert dat een aanzienlijk budget op, met dat budget financieren we evenveel CO2-impact als de CO2-footprint van het geleverde aardgas. Naast de CO2-impact leveren de projecten ook een positieve bijdrage aan biodiversiteit, behoud van natuur en de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen. Het is gas dus 100% gecompenseerd, maar toch noemen we het geen “CO2-neutraal gas”, zoals sommige andere partijen dit nog wel doen. Waarom niet?

Nieuw CO2-/bosbeleid

Voorheen lieten we met aangekochte CO2-certificaten van bosprojecten zien dat ons gas 100% gecompenseerd was. Die certificaten komen van projecten uit ontwikkelingslanden die onder het Kyoto-protocol een eigen CO2-target hadden. Vanaf 2021 hebben deze landen wel een eigen target onder het Parijsakkoord. Dit maakt het in onze ogen ook in de gecertificeerde projecten in de toekomst lastig om aan te tonen dat de CO2-impact in de projecten bovenop de ambitie van het land zelf komt. Onder andere hierdoor willen wij dit gecompenseerde gas niet meer 'CO2-neutraal' of 'klimaatneutraal' noemen. Een andere reden is dat we klanten ook niet de prikkel willen geven om onbeperkt gas te blijven gebruiken, omdat het toch wel klimaatneutraal zou zijn. 

De vrijwillige markt voor CO2-certificaten begint meer volwassen te worden en er staan inmiddels genoeg grote bedrijven in de rij voor certificaten van projecten waar wij ook aan bijdroegen. Hierom, en bovenstaande redenen (geen CO2neutraliteit claimen en verkeerde prikkel aan klant), zijn wij minder waarde gaan hechten aan certificaten als middel om ons gas te compenseren. In onze ogen kunnen wij als vooroploper ons CO2-budget inmiddels effectiever besteden aan het helpen opzetten van nieuwe bosprojecten (zowel bescherming, herstel en aanplant). Onze eis is daarbij wel dat de kwaliteit van de projecten en de monitoring van de impact net zo goed gewaarborgd blijft als bij gecertificeerde projecten.

Jaarlijks laten we de projecten monitoren via de samenwerkingspartners en laten we elke drie jaar een uitgebreidere externe audit uitvoeren. Als deze monitoring reden geeft voor een correctie van de impact die geraamd was, zal Greenchoice een wijziging doorvoeren in de te financieren CO2-impact, om ervoor te zorgen dat die gelijk is aan de CO2-footprint van het geleverde gas.

In 2020 zijn wij, vanuit dit nieuwe beleid, een samenwerking aangegaan met Wetlands International. Het eerste project in de samenwerking is een project in Guinee-Bissau dat mangrove-ecosystemen die gedegradeerd zijn geraakt, gaat herstellen. 

Bosprojecten in het buitenland

In dit beleidstransitiejaar hielpen we een hele serie projecten in het buitenland. Naast de start van het mangrove-herstelproject in Guinee-Bissau met Wetlands International, steunden we met het CO2-budget in 2020 nog een aantal projecten middels de aankoop van CO2-certificaten uit die projecten. Dat waren onze bosprojecten in Indonesië, Peru, Oeganda en Zimbabwe. Maar daar bovenop hielpen we ook het Jane Goodall Instituut en Justdiggit in Tanzania met de aanplant van bomen en trainen van boeren in Tanzania. We beschermden zo’n 120.000 hectare bos in het Amazonegebied in Brazilië en helpen we de organisatie Forcert met het opzetten en certificeren van een project dat bos in New Britain (Papoea Nieuw Guinea) uit de handen van de palmolie-industrie probeert te redden. 

In totaal droegen we in 2020 bij aan de bescherming van meer dan 1 miljoen hectare bos (= 10.000 km²). Dat is ongeveer een vierde van de oppervlakte van Nederland.

Nederlandse bosprojecten

Greenchoice kiest ervoor om minimaal 10 procent van het CO2-budget in Nederland te besteden. Hier is grond en arbeid veel duurder, dus CO2-impact maken kan niet zo efficiënt als in het buitenland. Maar we vinden het belangrijk om ook dichtbij onze klanten projecten te hebben, en door te inspireren misschien indirect net zoveel impact te maken.

Voedselbossen

De laatste jaren zijn we ons meer en meer gaan inzetten voor de ontwikkeling van voedselbossen. Vanwege de schaarste van ruimte in Nederland zijn we vooral geïnteresseerd in het maken van CO2-impact door ondersteuning van ecosystemen met multifunctioneel landgebruik. Een voedselbos is zo’n systeem. Het is een bos en een voedselproducerend landbouwsysteem, met vaak ook nog een sociale functie, waar ook nog eens extra CO2wordt vastgelegd en een hoge biodiversiteit wordt geherbergd. Dit doen we met de Stichting Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer en Wageningen Universiteit.