Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkers

Wij zijn trots op onze goed opgeleide, enthousiaste en ondernemende collega’s. Met ons HR-beleid zetten we onder andere in op een veilige en gezonde werkomgeving, talentontwikkeling, diversiteit en gelijke kansen.

Het gemiddeld aantal collega’s is in 2020 (500 FTE) gestegen als gevolg van de overname van ETG (2019: 398 FTE). Greenchoice hanteert voor de diversiteitsgrafieken het peilmoment per jaareinde, waardoor niet gerekend wordt met gemiddelden.

Verdeling man-vrouw op basis van aantal medewerkers per 31/12/2020

Bij Greenchoice is de diversiteit meer in balans dan bij KiesZon en werkt het merendeel parttime (55%). Bij KiesZon zijn die statistieken meer uit balans. Er werken meer mannen (76%) en de meerderheid (73%) werkt fulltime. Fulltime collega’s werken 40 uur per week bij Greenchoice of KiesZon. Bij KiesZon wordt ook veel minder gebruik gemaakt van inhuur (2%) in tegenstelling tot Greenchoice (30%).

Instroom ETG-medewerkers

Omdat Greenchoice graag één organisatie wil zijn, hebben alle medewerkers van ETG sinds 1 juni 2020 een (nieuwe) arbeidsovereenkomst gesloten met Greenchoice. Op die manier wordt er geen onderscheid gemaakt tussen medewerkers van Greenchoice en voormalige medewerkers van ETG; iedereen heeft een vergelijkbaar arbeidsvoorwaardenpakket en kan van dezelfde personeelsregelingen gebruikmaken.

Gemeenschappelijke ondernemingsraad

In overleg met de ondernemingsraad is besloten om een gemeenschappelijke OR in het leven te roepen voor Greenchoice én KiesZon. Omdat we één bedrijf zijn, treffen veel organisatorische en financiële besluiten beide organisaties. Met het oog op de toekomst kunnen we zo de samenwerking nog verder versterken en samen nog efficiënter werken. Het gevolg is dat er in oktober 2020 vervroegde OR-verkiezingen zijn geweest. De nieuwe OR is per 1 november 2020 aangetreden en bestaat uit 11 collega's.

Training en ontwikkeling

Training en ontwikkeling draagt bij aan de professionalisering van onze medewerkers en van Greenchoice als organisatie. Wij hebben oog voor talent en ambities, en helpen onze medewerkers hun potentieel verder te ontwikkelen. Iedereen komt in aanmerking voor het volgen van een opleiding, training of cursus als dat hieraan bijdraagt. In 2020 is er ruim € 500.000  besteed aan ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld een training, opleidingsmateriaal of een teamsessie, per FTE is dat € 1.000 per jaar.

Maar: leren is geen doel op zich, het gaat om wat je ermee doet. Daarom heeft iedere medewerker ook een persoonlijk ontwikkelplan. In dit plan staan leerdoelen die we periodiek evalueren.

Keuzebudget

Binnen Greenchoice streven we naar flexibiliteit en maatwerk. De afgelopen jaren merkten we dat niet iedereen dezelfde wensen heeft ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenpakket. In overleg met de directie en met goedkeuring van de ondernemingsraad werken we per 1 januari 2021 dan ook met een keuzebudget.

Een keuzebudget is een manier om medewerkers zelf keuzes te laten maken in verschillende arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het kopen van meer verlofdagen. Elke medewerker krijgt maandelijks een budget beschikbaar om keuzes te maken. De procentuele waarde van het keuzebudget is voor iedereen gelijk, maar de keuzes in arbeidsvoorwaarden kunnen anders zijn.

Verzuim

In 2020 is het verzuimpercentage gedaald van 5,3% naar 2,95%. In 2020 heeft team HR de rol van casemanager overgenomen van de arbodienstverlener. In 2020 is het contact met de verzuimende medewerker geïntensiveerd om zo meer grip te krijgen op verzuim, daarmee is dus een flinke verbetering opgetreden ten opzichte van 2019.

Stilzitten is geen optie

Greenchoice heeft in 2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie extra aandacht besteed aan advisering van haar medewerkers met betrekking tot het ergonomisch inrichten van de thuiswerkplekken. Met het inwinnen van advies bij een ergonoom proberen wij onze medewerkers bewust te maken van hun lichaams- en werkhouding. Naast deze adviezen heeft Greenchoice haar medewerkers met een eenmalige vergoeding gestimuleerd de thuiswerkplekken ergonomisch in te richten.

Vitaliteitsweek en Energieboost

Om het verzuim van onze medewerkers ook in 2020 en de jaren erna laag te houden heeft Greenchoice verschillende evenementen georganiseerd om zowel fit als met elkaar in contact te blijven. Zo hebben we in 2020 meerdere keren een vitaliteitsweek georganiseerd  met daarbij onder andere Zumba, Mindfullness en Yoga sessies. Eind 2020 is  de “Ommetje challenge’’  geïntroduceerd, waarbij afdelingen  op een competitieve manier de strijd met elkaar aangaan Voordeel van deze challenge - die door De Hersenstichting is georganiseerd – is dat onze collega’s gemotiveerd gaan wandelen en dat op deze manier de werkstress verlaagd wordt.

Interne organisatiestructuur

De organisatiestructuur is als gevolg van de overname van Energie Transitie Groep in 2020 aangepast waar nodig. 

In het onderstaande overzicht wordt de organisatiestructuur van Greenchoice weergegeven.